فراخوانی ...
دوشنبه 1 مهر 1392 ساعت 9:23 نسخه چاپی RSS
 • مدارس راهنمایی اصفهان(1)
  جنسیت

  نام

  نوع

  ناحیه

  آدرس

  تلفن

  دخترانه

  اسماعیل غفارزاده 1

  عادی_دولتی

  1

  خ _شمس آبادی جنب بیمارستان سینا

  2202394

  پسرانه

  امام صادق (ع )

  غیردولتی

  1

  خ _مطهری جنب هنرهای زیبا

  2238954

  دخترانه

  آئین دانش

  غیردولتی

  1

  خیابان آتش کوچه سجاد پلاک 2

  2334979

  پسرانه

  قدسیان

  غیردولتی

  1

  خ _آذرکوچه نیاصرم


  دخترانه

  قائم مقام

  غیردولتی

  1

  خ _پل شیری کوچه علی آبادکار

  2335755

  پسرانه

  محتشم 1

  عادی_دولتی

  1

  خ _کاشانی بن بست محتشم جنب پلاک 542

  2336478

  دخترانه

  هدی

  عادی_دولتی

  1

  خ _نواب صفوی _ک حکیم قاآنی

  2336695

  پسرانه

  نورجهان 1

  عادی_دولتی

  1

  خ _دکتربهشتی بعدازخ _عباس آباد دست چپ

  2338639

  پسرانه

  خلیفه سلطانی

  عادی_دولتی

  1

  خ _آیت اله کاشانی کوی شهیددهقانی

  2338716

  پسرانه

  جوانه های نور

  غیردولتی

  1

  خیابان شیخ بهایی خیابان خلجا ساختمان مهر شاد جوانه های نور

  2364001

  دخترانه

  دارالقرآن

  غیردولتی

  1

  خ شیخ بهایی جنب دارالقران

  2367050

  پسرانه

  جلال آل احمد

  غیردولتی

  1

  خ _عباس آبادچهارراه ابوذر

  2368479

  پسرانه

  خوارزمی

  غیردولتی

  1

  خ _شمس آبادی مقابل بیمارستان سیناک _شهیدانصاری

  2369497

  دخترانه

  بشارت

  عادی_دولتی

  1

  خ _کهندژدوپله _جنیران

  7380292

  پسرانه

  مهرورزان

  عادی_دولتی

  1

  خ _کهندژ_دوپله _روح آباد

  7382233

  دخترانه

  جابرابن حیان

  عادی_دولتی

  1

  خ _آتشگاه جنب منارجنبان

  7710012

  دخترانه

  سمیه

  عادی_دولتی

  1

  خ _آتشگاه پل گورتان

  7710039

  پسرانه

  شهید شمس آبادی 1

  عادی_دولتی

  1

  اتوبان خیام و خرم اول بلوار اشرفی ی کوچه افیونی

  7712171

  پسرانه

  شهید حسین محمدی

  عادی_دولتی

  1

  خ _میرزاطاهر_ورزشگاه

  7712226

  دخترانه

  شهیدزهرا واعظی

  عادی_دولتی

  1

  خ _میرزاطاهر _ کوی نصرآباد

  7712481

  پسرانه

  شهیدتیموری

  عادی_دولتی

  1

  خ _آتشگاه خ _نبوی محله جروکان

  7713767

  پسرانه

  آزادگان

  عادی_دولتی

  1

  خ _آتشگاه چهارراه نصرآبادکوی آزادان

  7716063

  پسرانه

  شهید صادق باباشاهی

  عادی_دولتی

  1

  خ _شهیداشرفی ی امام زاده لادان

  7716084

  دخترانه

  نرجس

  عادی_دولتی

  1

  خ _آتشگاه خ _نبوی منش جروکان

  7717076

  پسرانه

  شهید هاشمی نژاد

  عادی_دولتی

  1

  خ _آتشگاه _جنب منارجنبان

  7717775

  دخترانه

  صالحات

  عادی_دولتی

  1

  خ _کهندژ_کوی امام زاده لادان

  7721090

  دخترانه

  رحمت 1

  عادی_دولتی

  2

  خ آمادگاه کوی شهیدآزرم

  2221087

  پسرانه

  شهیدباهنر1

  عادی_دولتی

  2

  خ استانداری کوی ژاله

  2222166

  پسرانه

  اندیشه فرهنگیان 1

  عادی_دولتی

  2

  خ فردوسی کوچه فروردین

  2230653

  پسرانه

  اباعبداله الحسین (ع )

  غیردولتی

  2

  چهارراه فلسطین ابتدای خ فردوسی

  2231774

  دخترانه

  الزهرا2

  غیردولتی

  2

  خ هشت بهشت غربی خ گلزار شمالی کوی کهران

  2263035

  دخترانه

  قدس 1

  عادی_دولتی

  2

  خ بزرگمهر خ شهیدمفتح کوی آذرمهر

  2273886

  پسرانه

  دانشگاه آزاد 2

  غیردولتی

  2

  خ احمدآبادپل بلندکوچه شهید محمودی

  2280836

  دخترانه

  نیکو

  غیردولتی

  2

  خ بزرگمهرخ کسری غربی

  2283205

  دخترانه

  نرگس

  غیردولتی

  2

  خ مفتح انتهای خ رشحه پ 23و24

  2303412

  پسرانه

  شهیدکلاهدوزان 1

  عادی_دولتی

  2

  خ بزرگمهر خ دکترمفتح جنب ورزشگاه پیروزی

  2304033

  دخترانه

  امام

  عادی_دولتی

  2

  خ بزرگمهرکوی قائدان

  2318030

  دخترانه

  شهیدمعتمدی

  عادی_دولتی

  2

  پل شهرستان خ بازارچه

  2600321

  دخترانه

  شهیدحسن احمدی

  عادی_دولتی

  2

  خ بزرگمهر خ 22بهمن روبروی باغ غدیر

  2604958

  پسرانه

  رسول صادق

  غیردولتی

  2

  خ مشتاق دوم مقابل ورودی نمایشگاه ک نیازی

  2607256

  پسرانه

  کریم نژاد

  عادی_دولتی

  2

  خ علامه امینی خ شهید سلمانی حد فاصل شهرک پردیس و باغ

  2609296

  دخترانه

  انوارالقرآن

  غیردولتی

  2

  خ علامه امینی جنب آموزشگاه رانندگی آسمان

  2616162

  دخترانه

  شمس

  غیردولتی

  2

  بزرگمهرآراسته پلاک 123

  2640977

  پسرانه

  درخشان

  غیردولتی

  2

  خ بزرگمهرخ 22بهمن روبروی شهروروستای رکن الدوله

  2641780

  پسرانه

  سروش

  غیردولتی

  2

  خ بزرگمهرجنب مادی نیاصرم کوی پژمان پ 1

  2642196

  دخترانه

  برین

  غیردولتی

  2

  خ شریف واقفی بین گلزاروسه راه ملک پ 698

  2643220

  دخترانه

  خدیجه 1

  عادی_دولتی

  2

  خ بزرگمهرجنب بیمارستان صدوقی کوی شهرستانی

  2644130

  پسرانه

  امیرالمومنین (ع )

  غیردولتی

  2

  خ بزرگمهرخ هشت بهشت غربی

  2651770

  پسرانه

  باقرالعلوم(ع)

  غیردولتی

  2

  خ 22 بهمن بعداز مخابرات

  2653165

  دخترانه

  اطهار

  غیردولتی

  2

  خ هشت بهشت غربی- حدفاصل گلزار و ملک - کوی مهر

  2653532

  دخترانه

  موهبت

  غیردولتی

  2

  خ بزرگمهرشهیدحمزه پ 25

  2660171

  دخترانه

  سرمد

  غیردولتی

  2

  خ 22بهمن چهارراه حمزه پ 169

  2672794

  دخترانه

  فرشتگان

  غیردولتی

  2

  خ بزرگمهرخ 22بهن ک نورباران پ 63

  2672949

  پسرانه

  شهدای فرهنگی 1

  عادی_دولتی

  2

  خ بزرگمهر خ علامه امینی

  2673178

  پسرانه

  امام علی (ع )

  غیردولتی

  2

  مشتاق دوم جنب آتش نشانی کوچه طالقانی

  2673853

  دخترانه

  هفده شهریور1

  عادی_دولتی

  2

  خ بزرگمهرهشت بهشت شرقی بعد از چهارراه پیروزی جنب ورزشگاه خرازی

  2677130

  پسرانه

  اقبال لاهوری 1

  عادی_دولتی

  2

  خ بزرگمهر خ هشت بهشت شرقی جنب امامزاده زید

  2681020

  دخترانه

  حضرت مریم (س )

  غیردولتی

  2

  خ نشاط اول هشت بهشت

  2730971

  دخترانه

  فرزانه 2

  عادی_دولتی

  2

  خ چهارباغ خواجوفلکه خواجو

  2732625

  دخترانه

  فرزانه

  عادی_دولتی

  2

  خ چهارباغ خواجوفلکه خواجو

  2732625

  پسرانه

  امام علی بن موسی الرضا(ع )

  غیردولتی

  2

  خ شریف واقفی سه راه ملک پ 751

  2735332

  دخترانه

  شهید موحددوست

  عادی_دولتی

  2

  خیابان جی-مهدیه-کردآباد-جنب قرضالحسنه آیت الله کاشانی

  5290222

  پسرانه

  امین

  غیردولتی

  3

  نظر شرقی جنب اورژانس

  6240358

  دخترانه

  کتیبه

  غیردولتی

  3

  خ نظرغربی ک شاخه نبات پ 19

  6240799

  پسرانه

  آیت ا..ارباب (1)

  عادی_دولتی

  3

  _خ حکیم نظامی کوی بهارآزادی جنب ورزشگاه قزلباش

  6241055

  پسرانه

  حکیم سنائی

  غیردولتی

  3

  خ چهارباغ بالاکوی عطاءالملک

  6242807

  پسرانه

  سما

  غیردولتی

  3

  چهارباغ بالاک حضرت یحیی کوی باغ زرشک بن بست پیام

  6242956

  دخترانه

  عطیه 

  عادی_دولتی

  3

  خ وحیدخ حسین آبادپ 758

  6245435

  پسرانه

  نشردانش

  غیردولتی

  3

  خ ارتش -جنب خانه معلم -خ بهداری لشگر

  6245597

  پسرانه

  کاتارینیان

  عادی_دولتی

  3

  بخش 5خ حکیم نظامی چهاراه شکرچیان جلفا

  6246233

  دخترانه

  شهیدعلیمیرزایی

  عادی_دولتی

  3

  چهارباغ بالاک فرشادپ 6

  6246284

  پسرانه_

  دخترانه

  امتحانات متفرقه

  عادی_دولتی

  3

  خ ارتش جنب دبیر ستان سعدی

  6249091

  دخترانه

  امام صادق (ع )

  غیردولتی

  3

  دروازه شیراز خ دانشگاه ک گلشن روبروی جهاددانشگاهی

  6271664

  پسرانه

  لقمان حکیم

  غیردولتی

  3

  خ محتشم کاشانی - روبه روی رستوران ابوالفضل - پ 37

  6274929

  دخترانه

  نرجس توحید

  عادی_دولتی

  3

  خ توحیددوم کوچه شهیدمشکلانی

  6275573

  دخترانه

  فرهیختگان

  غیردولتی

  3

  خ حکیم نظامی خ نظرغربی ک میدان کوچک پ 76

  6276573

  دخترانه

  استاد معین

  غیردولتی

  3

  خ _ارتش بن بست آرش

  6278242

  پسرانه

  دارالفنون

  غیردولتی

  3

  حسین آبادبن بست ناهیدشماره 5

  6279559

  پسرانه

  خاقانی

  عادی_دولتی

  3

  خ حکیم نظامی ابتدای خ خاقانی

  6281228

  پسرانه

  رضوی

  عادی_دولتی

  3

  سه راه حکیم نظامی جنب اداره ناحیه 3

  6282242

  دخترانه

  کانانیان

  عادی_دولتی

  3

  حکیم نظامی - هرانس شیرازی -کوچه ی سنجدی

  6285855

  دخترانه

  سجاد

  عادی_دولتی

  3

  خ سجاد_انتهای خ حضرت قائم کنار دبیرستان اندیشه

  6302300

  دخترانه

  بوعلی

  عادی_دولتی

  3

  خ سجادجنب کوچه عطابخش جنب داروخانه رازی

  6413060

  دخترانه

  فراست

  غیردولتی

  3

  سپاهانشهربلوارغدیرابتدای تعاون 3نبش نگارستان شرقی

  6501321

  دخترانه

  علامه جعفری

  عادی_دولتی

  3

  سپاهانشهر-بلوارغدیر-خ ایثار

  6503377

  دخترانه

  علامه جعفری 2

  عادی_دولتی

  3

  سپاهانشهربلوارغدیرخ ایثار

  6511555

  پسرانه

  بهنام

  غیردولتی

  3

  سپاهانشهربلوارشاهدتعاون 4

  6513646

  دخترانه

  ترنم

  غیردولتی

  3

  خ سجاد خ قائم مقام فراهانی(سپهسالار) بن بست خجسته

  6604950

  پسرانه

  شهیداحسانی (1)

  عادی_دولتی

  3

  خ شیخ صدوق شمالی جنب پل هوایی میر

  6612226

  پسرانه

  شهیدعبدالهی

  عادی_دولتی

  3

  خ 15خردادک مسجدکاظمیه

  6616037

  دخترانه

  نیلی پور

  عادی_دولتی

  3

  خ سجاد-اول خ ارباب سمت چپ

  6617725

  دخترانه

  هستی

  غیردولتی

  3

  خ آپادانااول روبروی مسجدبهشت پ 124

  6618175

  دخترانه

  طلیعه

  غیردولتی

  3

  خ چهارباغ بالا کاخ سعادت آباد

  6619146

  دخترانه

  رئیسی 

  غیردولتی

  3

  خ میر-آب 250

  6621860

  دخترانه

  آزاده 

  غیردولتی

  3

  خ شیخ صدوق شمالی _کوچه شهیدشهسواری جنب بانک صادرات

  6624534

  پسرانه

  جندی شاپور 

  غیردولتی

  3

  چهارراه آپادانا - خ 15 خرداد (آپادانا دوم )

  6626140

  دخترانه

  گل یاس

  غیردولتی

  3

  - خیابان چهارباغ بالا-کوی باغ نگار-پ7

  6674372

  دخترانه

  شکوفا

  غیردولتی

  3

  خ آزادی مرداویج پ 94

  6681392

  دخترانه

  12بهمن

  عادی_دولتی

  3

  روبروی خوابگاه دانشجویان _کوی بهار- روبه روی کانون همدانیان - بین بلوک 30و 32

  6682221

  پسرانه

  تلاش

  غیردولتی

  3

  خ آزادی استقلال شمالی ک 11پ 46

  6683264

  دخترانه

  کمال الملک

  غیردولتی

  3

  خ آزادی مقابل پارک مرداویج پ 55

  6686203

  پسرانه

  شهیدخرازی (1)

  عادی_دولتی

  3

  _دروازه شیرازخ آزادی شهید خرازی

  6688150

  دخترانه

  شهیدمنشئی 1

  عادی_دولتی

  3

  خ آزادی خ مرداویج اول ملاصدرا جنوبی

  6689889

  پسرانه

  حضرت ابوالفضل (ع )

  غیردولتی

  3

  خ ملاصدراخ چهارم پ 92

  6695323

  پسرانه

  ابوریحان (1)

  عادی_دولتی

  3

  خ هزار جریب کوی امام ک سپاهان

  6699591

  پسرانه

  امام جعفرصادق (ع )(2)

  عادی_دولتی

  3

  خیابان هزارجریب کوی امام جعفرصادق

  6733304

  دخترانه

  علامه حلی (1)

  عادی_دولتی

  3

  خ هزارجریب کوی امام جعفر صادق - بوستان 4 شرقی

  6734942

  دخترانه

  معرفت

  عادی_دولتی

  3

  بهارستان خ الفت شرقی خ فردوس

  6800688

  پسرانه

  سرو

  عادی_دولتی

  3

  بهارستان خ فرهنگ مجتمع سرو نقره ای کوی شقایق

  6806160

  6805454

  دخترانه

  سمیه بهارستان (1)

  عادی_دولتی

  3

  بهارستان خ الفت

  6812754

  پسرانه

  کوشا

  غیردولتی

  3

  بهارستان خ الفت کوی ایمان محله 3

  6815767

  دخترانه

  پرتونور 

  غیردولتی

  3

  بهارستان خ الفت شرقی خ اروندمحله 4جنب مسجدزینب پ 1200

  6815955

  دخترانه

  حضرت رقیه (س )

  غیردولتی

  3

  بهارستان خ الفت خ طاهر جنب باشگاه شهدای گمنام

  6816400

  پسرانه

  غیاث الدین جمشیدکاشانی یک

  عادی_دولتی

  3

  بهارستان خ الفت شرقی خ طاهر

  6817030

  دخترانه

  حضرت رقیه(س)

  عادی_دولتی

  3

  بهارستان فاز2 خ فروردین بلوک128 گلستان

  6817744

  دخترانه

  دانایان

  غیردولتی

  3

  بهارستان محله 3خ بستان

  6823111

  پسرانه

  فرزام

  غیردولتی

  3

  خ سیمین ک باغ زیارنبش بن بست بهار

  7753019

  دخترانه

  خیرالنساء

  عادی_دولتی

  3

  _ بلوار کشاورز- خ کشاورزی کوچه شهیدمجتبی محمدی

  7753446

  دخترانه

  عصمت (1)

  عادی_دولتی

  3

  سه راه سیمین خ جانبازان خ نستوه

  7754068

  دخترانه

  امیرحمزه

  عادی_دولتی

  3

  خ امیرحمزه خ چهارم بالاترازمجتمع تجاری

  7756014

  پسرانه

  یاسین

  غیردولتی

  3

  سه راه سیمین ابتدای سوارکاران بن بست گلستان

  7756026

  دخترانه

  نجمه (1)

  عادی_دولتی

  3

  خ دستگرد-کوچه پمپ بنزین

  7756102

  پسرانه

  علامه مدرس

  عادی_دولتی

  3

  دستگرد تقاطع کشاورزی کوی آزادگان جنب مدرسه همتیان

  7757525

  پسرانه

  میثاق 1

  عادی_دولتی

  3

  سه راه سیمین روبروی کارخانه سیمین بن بست حاجیان

  7761675

  پسرانه

  امام موسی کاظم (ع )

  غیردولتی

  3

  بلوار کشاورز روبروی تالار بیستون

  7762021

  پسرانه

  رهبران

  غیردولتی

  3

  انتهای بوستان سعدی _جنب پل مارنان- کوی شاداب _ پلاک 34

  7775149

  پسرانه

  کمیل

  عادی_دولتی

  3

  کوی ولیعصرخ استادمهریار

  7786010

  دخترانه

  شاداب

  عادی_دولتی

  3

  کوی ولیعصرخ شهیدبخشیخ راغب

  7787090

  دخترانه

  فلق

  غیردولتی

  3

  ابتدای اتوبان ذوب آهن - نرسیده به بلوار شفق - گلزار هشتم

  7802778

  پسرانه

  حجه الاسلام سعیدی (1)

  عادی_دولتی

  3

  _اول اتوبان ذوب آهن خ قائمیه کوچه فضیلت

  7806090

  پسرانه

  آزادگان (1)

  عادی_دولتی

  3

  3صفهان شهرک امیرحمزه خ نهم

  7814030


  بعدی  متفرقه
  نام منبع: پایگاه اطلاع رسانی مدرسه نیوز
  شماره مطلب: 5191
  دفعات دیده شده: 21061 | آخرین مشاهده: 3 ساعت پیش
  کد کاربری : 8