در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره اول دخترانه اصفهان

   

  مقطع جنسیت نام نوع ناحیه آدرس تلفن
  متوسطه دوره اول دخترانه اسماعیل غفارزاده 1 هیات امنایی 1 خیابان شمس آبادی ، جنب بیمارستان سینا ، کوچه نواب 32207733
  متوسطه دوره اول دخترانه بهار عادی_دولتی 1 چهار راه مصدق ، کوچه شاداب 32317677
  متوسطه دوره اول دخترانه پیام شاهد شاهد 1 بزرگراه خیام ، نرسیده به پل شیری ، روبروی بیمارستان سید الشهدا 32334855
  متوسطه دوره اول دخترانه شهیدزهرا واعظی عادی_دولتی 1 بزرگراه خیام ، ابتدای خیابان میرزا طاهرغربی ، نرسیده به فلکه نصرآباد 37712481
  متوسطه دوره اول دخترانه صالحات عادی_دولتی 1 خیابان کهندژ ، ایستگاه امامزاده لادان ، جنب امامزاده 37721090
  متوسطه دوره اول دخترانه رحمت 1 عادی_دولتی 2 خ آمادگاه باغ گلدسته جنب کتابفروشی فرهنگیان 32221087
  متوسطه دوره اول دخترانه رحمت 2 عادی_دولتی 2 خ آمادگاه باغ گلدسته جنب کتابفروشی فرهنگیان 32229595
  متوسطه دوره اول دخترانه خدیجه 1 نمونه دولتی 2 خ بزرگمهر جنب بیمارستان شهید صدوقی کوی شهرستانی  32644130
  متوسطه دوره اول دخترانه فرزانه عادی_دولتی 2 چهارباغ خواجو جنب مدرسه صدر 32732628
  متوسطه دوره اول دخترانه مولوی هیات امنایی 2 خ 22 بهمن کوچه مخابرات 32674199
  متوسطه دوره اول دخترانه فرزانگان امین  تیزهوشان 2 خ استانداری خ فرشادی کوچه بکتاش 32201516
  متوسطه دوره اول دخترانه عطیه  عادی_دولتی 3 خ وحیدخ حسین آبادپ 758 36245435
  متوسطه دوره اول دخترانه نرجس توحید عادی_دولتی 3 خیابان توحید میانی کوچه شهید مشکلانی 36275573 36260036
  متوسطه دوره اول دخترانه ابراهیمی نمونه دولتی 3 خیابان آپادانای اول – کوچه ی آیینه 36642025
  متوسطه دوره اول دخترانه شیخ کلینی هیات امنایی 3 خ نظر غربی کوچه مهرنگ 36258300
  متوسطه دوره اول دخترانه شاداب عادی_دولتی 3 بلوار سیمین،کوی ولی عصر، خیابان استاد شهریار،کوچه 5 37787090
  متوسطه دوره اول دخترانه شهید منشئی عادی_دولتی 3 خ آزادی اول ملا صدرا جنوبی 36689889
  متوسطه دوره اول دخترانه بتول عسگری هیات امنایی 4 سه راه صغیر-خ کمال- کوچه شهید توتونی 32296862
  متوسطه دوره اول دخترانه شالباف عادی_دولتی 4 خ آل محمد- فلاطوری 24584005
  متوسطه دوره اول دخترانه خدیجه کبری  هیات امنایی 4 خ جی-سوستان-کوچه دلگشا 32301271
  متوسطه دوره اول دخترانه شاهد بحرانیان شاهد 4 خ کاوه-کوی قدس 34523500
  متوسطه دوره اول دخترانه راضیه  هیات امنایی 4 خ پروین-خ شهید صفوی نژاد 32502665
  متوسطه دوره اول دخترانه سعیدبن جبیر عادی_دولتی 4 خ لاله-جنب پارک لاله 34701232
  متوسطه دوره اول دخترانه شهیدغلامعلی چهرازی 1 نمونه دولتی 4 خ سروش-کوجه شهید طباطبایی 34458183
  متوسطه دوره اول دخترانه مشایخ عادی_دولتی 4 خ مدرس-خ سر چشمه- کوی 110 34455634
  متوسطه دوره اول دخترانه حاج محمود شفیعیون  هیات امنایی 4 خ ابن سینا بابلدشت 34486140
  متوسطه دوره اول دخترانه امیدیان  عادی_دولتی 4 خ گلستان-شهرک کاوه-خ نظامی-کوی لاله 34525300
  متوسطه دوره اول دخترانه مهندس فضل اله رهنما عادی_دولتی 4 خ کاوه-مقابل سوانح و سوختگی  
  متوسطه دوره اول دخترانه شهیدحسین برهانی  عادی_دولتی 4 خ زینبیه-خ سودان 35671023
  متوسطه دوره اول دخترانه مکتبی  عادی_دولتی 4 خ پروین-به طرف لاله-مقابل پمب بنزین 35579070
  متوسطه دوره اول دخترانه مجلسی  عادی_دولتی 4 خ زینبیه-ایستگاه یزدان 35676400
  متوسطه دوره اول دخترانه عدل عادی_دولتی 5 خیابان امام خمینی اول جاده عاشق آباد 33240865
  متوسطه دوره اول دخترانه شهیدمفتح  عادی_دولتی 5 خ امام خمینی روبروی تابلوخانه اصفهان  33311818
  متوسطه دوره اول دخترانه کلینی عادی_دولتی 5 خ امام خمینی خ ساحل (فردوان ) ْ 33322913
  متوسطه دوره اول دخترانه فرزانگان امین 3 تیزهوشان 5 خ جابرانصاری جنب شهرداری ناحیه 8 34414861
  متوسطه دوره اول  دخترانه خدیجه کبری نمونه دولتی 5 شهرک شهیدمنتظری (روستا) 33803658
  متوسطه دوره اول دخترانه سلامتیان  عادی_دولتی 5 ملک شهرخ هفده شهریورجنب پارک ملت 4412800
  متوسطه دوره اول دخترانه کوثر عادی_دولتی 5 دروازه تهران خ رباط ک 12متری انقلاب جنب دبستان حر 34421130
  متوسطه دوره اول دخترانه مرتضی صرام عادی_دولتی 5 خ رباطدوم خیابان میرزاده عشقی مجتمع صدف 5 34429995
  متوسطه دوره اول دخترانه مودت عادی_دولتی 5 رهنان خیابان شهیدهاشمی نژادجنب پارک شهر 37380049
  متوسطه دوره اول دخترانه الزهرا دشتی عادی_دولتی 6 برآن جنوبی -دشتی  38682622
  متوسطه دوره اول دخترانه آسیه نمونه دولتی 6 جی -مسجد علی  35211144
  متوسطه دوره اول دخترانه حکمت پایگاه عادی_دولتی 6 اتوبان فرودگاه -پایگاه هشتم شکاری  35774404
  متوسطه دوره اول دخترانه مکتبی 2حصه  عادی_دولتی 6 اتوبان فرودگاه -حصه  35584440
  متوسطه دوره اول دخترانه عفت عادی_دولتی 6 برآن جنوبی -اصفهانک  38587274
  متوسطه دوره اول دخترانه شهید قیصری عادی_دولتی 6 خوراسگان -خ شریعتی  35211168
  متوسطه دوره اول دخترانه ولی عصر  عادی_دولتی 6 بلوار ارغوانیه -خ نواب صفوی  35313310
  متوسطه دوره اول دخترانه همدانیان دخترانه  هیات امنایی 6 جی- خ همدانیان  35245354
  متوسطه دوره اول دخترانه نور و دانش عادی_دولتی 6 خوراسگان - فلکه پزوه  35301413
  متوسطه دوره اول دخترانه زینب عادی_دولتی 6 جی -جنب اداره ناحیه 6 35247670
  متوسطه دوره اول دخترانه شهدای بوزان عادی_دولتی 6 جی -کوی کشاورز 35282200
  متوسطه دوره اول دخترانه شهید احمد فروغی عادی_دولتی 6 الله اکبر- ابر 35210298
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران