در حال بارگذاری ...
  
 • خانواده بزرگ آموزش‌وپرورش با حضور باشکوه در انتخابات حماسه‌ای ماندگار خلق کنند

  خانواده بزرگ آموزش‌وپرورش با حضور باشکوه در انتخابات حماسه‌ای ماندگار خلق کنند

  باید از نعمت انتخابات برای رقم زدن سرنوشت ‌کشورمان‌ ‌استفاده کنیم

  باید از نعمت انتخابات برای رقم زدن سرنوشت ‌کشورمان‌ ‌استفاده کنیم

  انتخاب نماینده شایسته و صالح، ‌نهضت بزرگ مدرسه‌سازی را تقویت می‌‌کند

  انتخاب نماینده شایسته و صالح، ‌نهضت بزرگ مدرسه‌سازی را تقویت می‌‌کند

  انتخابات دستاورد ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی در تحقق جمهوریت نظام است

  انتخابات دستاورد ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی در تحقق جمهوریت نظام است

  آزمون جذب آموزگار ابتدایی 18 اسفند‌‌ برگزار می‌شود‌

  آزمون جذب آموزگار ابتدایی 18 اسفند‌‌ برگزار می‌شود‌

  خانواده بزرگ آموزش‌وپرورش با حضور باشکوه در انتخابات حماسه‌ای ماندگار خلق کنند

  باید از نعمت انتخابات برای رقم زدن سرنوشت ‌کشورمان‌ ‌استفاده کنیم

  انتخاب نماینده شایسته و صالح، ‌نهضت بزرگ مدرسه‌سازی را تقویت می‌‌کند

  انتخابات دستاورد ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی در تحقق جمهوریت نظام است

  آزمون جذب آموزگار ابتدایی 18 اسفند‌‌ برگزار می‌شود‌

 • 
 • 
 • اذان صبح
  طلوع خورشيد
  اذان ظهر
  غروب خورشيد
  اذان مغرب
  نیمه شب شرعی
  اوقات به افق:
  دقت 3± دقیقه
 • 
 • 
 • همایش هدایت تحصیلی
 • 
 • خانواده بزرگ آموزش‌وپرورش با حضور باشکوه در انتخابات حماسه‌ای ماندگار خلق کنند
  باید از نعمت انتخابات برای رقم زدن سرنوشت ‌کشورمان‌ ‌استفاده کنیم
  انتخاب نماینده شایسته و صالح، ‌نهضت بزرگ مدرسه‌سازی را تقویت می‌‌کند
  انتخابات دستاورد ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی در تحقق جمهوریت نظام است
 • 
 • اسکان فرهنگیان
 • 
 • خانه معلم
 • 
 • اردوگاه های دانش آموزی