در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
استانهای دارای کمترین و بیشترین بی سواد/ نگرانی از بازگشت بی سوادی

استانهای دارای کمترین و بیشترین بی سواد/ نگرانی از بازگشت بی سوادی

اعلام آمار بی سوادان، تدوین سیاستهای تشویقی برای سوادآموزی، نگرانی بابت بازگشت بیسوادی، تعیین تکلیف وضعیت استخدامی 15 هزار آموزشیار نهضت سواد آموزی و ... از مهمترین محورهای گفتگوی خبرگزاری مهر با معاون آموزشی سازمان نهضت سواداموزی است.

اجتماعی,گزارش,مهم |