در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
روش تست زدن در جلسه آزمون

روش تست زدن در جلسه آزمون

شاید تا امروز و قبل از مطالعه این قسمت مطالب زیادی درباره روش های تست زنی شنیده باشید یا خوانده باشید، اما از خیلی از آنها نتیجه دلخواه را کسب نکرده باشید.

آمادگی کنکور |

روزهایی با طعم کنکور

روزهایی با طعم کنکور

در روزهای نزدیک به کنکور، ساعت های درس خواندن را افزایش ندهید. خرداد که نزدیک می شود زمزمه ها شروع می شود. گروه سنی خاصی به تکاپو می افتند. اشتباه نکنید امتحانات خرداد ماه را نمی گویم. منظور کنکوری هاست. کمتر از ۲ ماه مانده به کنکور، چپ بروی، راست

آمادگی کنکور |

« ۱۰۸۳  ۱۰۸۴  ۱۰۸۵ ۱۰۸۶ »
۱۲ از ۱۳۰۷۶ نتیجه
۱۰۸۵ از ۱۰۹۰ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰