در حال بارگذاری ...

اثبات هایی کوتاه تر بر قضایای تشابه مثلث ها


شماره فایل: 3535
حجم فایل: 705.46 KB
نام منبع: مجله رشد
تعداد بازدید: 1336 | آخرین بازدید:


دانلود