در حال بارگذاری ...

طرح استیضاح دولت "رضا خان" از سوی نمایندگان به رهبری "مدرس" (1303 ش)

طرح استیضاح دولت رضا خان از سوی نمایندگان به رهبری مدرس (1303 ش)

شماره فایل: 304
حجم فایل: 22.14 KB | اندازه تصویر: 300 * 300
تعداد بازدید: 396 | آخرین بازدید:


دانلود