در حال بارگذاری ...

دیدار مسئولان ایرانی با دبیرکل سازمان ملل پس از قبول قطعنامه 598 (1367ش)

دیدار مسئولان ایرانی با دبیرکل سازمان ملل پس از قبول قطعنامه 598 (1367ش)

شماره فایل: 270
حجم فایل: 7.08 KB | اندازه تصویر: 262 * 192
تعداد بازدید: 364 | آخرین بازدید:


دانلود