در حال بارگذاری ...

آغاز صدور گاز ایران به شوروی (1349 ش)

آغاز صدور گاز ایران به شوروی (1349 ش)

شماره فایل: 1645
حجم فایل: 14.63 KB | اندازه تصویر: 374 * 300
تعداد بازدید: 439 | آخرین بازدید:


دانلود