در حال بارگذاری ...

فاصله بیسوادی در مناطق شهری و روستایی به کمتر از 7 درصد رسید

فاصله بیسوادی در مناطق شهری و روستایی به کمتر از 7 درصد رسید

شماره فایل: 1619
حجم فایل: 15.05 KB | اندازه تصویر: 193 * 150
تعداد بازدید: 1554 | آخرین بازدید:


دانلود