در حال بارگذاری ...
  
 • وظایف مشاوران مدارس متوسطه


  اھم وظایف مشاوران مدارس متوسطه

  در پی آغاز نظام جدید متوسطه در سال تحصیلی ٧١-١٣٧٠ ، در سازمان و درجه بندی مدارس متوسطه پست مشاور در نظر گرفته شده است.

   

  وظایف عمده مشاوران در این دوره عبارت است از:

  - آشنا کردن دانش آموزان و اولیای آنان و کارکنان مدرسه با اھداف و برنامه ھای راھنمایی و مشاوره و نیز وظایف و نقش مشاوران

   

  - آشنا کردن دانش آموزان و اولیای آنان و کارکنان مدرسه با نظام جدید آموزش متوسطه، به ویژه رشته ھای تحصیلی و ضوابط ورود به آنھا و ارتباط رشته ھای دانشگاھی و بازار کار

   

  - آشنا کردن دانش آموزان و اولیای آنان با آیین نامه ھا و دستورالعمل ھای تحصیلی

   

  - جمع آوری اطلاعات درباره امکانات تحصیلی منطقه و ارائه آن به دانش آموزان

   

  - بررسی موقعیت دانش آموزان در زمینه ھر درس، کلاس و سایر دانش آموزان، و اعلام نتیجه به آنان

   

  - گردآوری اطلاعات لازم از طریق نھادھای ذیربط در زمینه امکانات و نیازمندی ھای شغلی در بخش ھای صنعت، خدمات و کشاورزی و ارائه آن به دانش آموزان و اولیای آنان برحسب مورد

   

  - شناسائی واحدھای تولیدی، اداری و خدماتی موجود در منطقه که می توانند برای کارآموزی مورد استفاده قرار گیرند و تھیه فھرست آنھا و ارائه آن به دانش آموزان

   

  - آگاه گردن دانش آموزان از روش ھای علمی جمع آوری اطلاعات شغلی و آشناکردن آنان با مراکز مھارت آموزی و کاریابی

   

  - ارائه اطلاعات به دانش آموزان از طریق بازدید از محیط کار، تدوین و تھیه بروشورھای شغلی،نمایش فیلم،تھیه روزنامه دیواری و دعوت از صاحبان مشاغل برای سخنرانی

   

  - شناسایى دانش آموزانى که داراى مشکل و ناھنجاری ھای رفتاری ھستند و کوشش در جھت رفع مشکلات آنان

   

  - انجام مشاوره فردى و گروھی با دانش آموزان

   

  - ثبت و ضبط سوابق و اطلاعات مربوط به مطالعات و بررسی ھای انجام شده و نیز مشاوره ھای فردی و گروھی

   

  - استفاده از تست ھا و سایر ابزارھای مربوط جھت تشخیص وضعیت دانش آموزان و نیز حل مسائل و مشکلات آنان

   

  - کمک به مدیر و سایر کارکنان مدرسه در جھت استفاده از کمک ھای مردمی، انجمن ھا، سازمان ھا و نھادھای موجود در منطقه برای حل معضلات دانش آموزان

   

  - مطالعه و بررسی پرونده تحصیلی دانش آموزان به منظور شناسایی مواردی که به کمک ھای ویژه نیاز دارند.

   

  - تشکیل « صندوق مکاتبه با مشاور » برای شناسایی دانش آموزان دارای مشکل و بررسی نامه ھای رسیده و  پاسخ به آنھا

   

  - ارجاع دانش آموزانی که دارای مشکلات و ناھنجاری ھای حاد ھستند به سازمان ھا و مراکز تخصصی ذیربط

   

  - ھمکاری با مربیان امور تربیتی و معلمان در جھت شکوفا ساختن استعدادھای تحصیلی

   

  - ھمکاری با مدیر،معاون و سایر کارکنان مدرسه در جھت پیش گیری از مشکلات اخلاقی و رفتاری دانش آموزان

   

  - شرکت در جلسات عمومی اولیاء و مربیان مدرسه، جلسه ھای مشاوران در منطقه و استان
  مطالب مرتبط

  ضرورت اجرای طرح «پرستار مدرسه» در مدارس

  ضرورت اجرای طرح «پرستار مدرسه» در مدارس

  تهران (پانا) - دبیرکل خانه پرستار معتقد است که حضور پرستاران در مدارس نقش مهمی در ارتقای سلامت دانش‌آموزان دارد، گفت طرح «پرستار مدرسه» را می‌توان با هدف پیشگیری و ارتقای سلامت دانش‌آموزان در مدارس کشور اجرا کرد‌.

  |

  نظرات کاربران (1)