در حال بارگذاری ...
  
 • شیوه نامه ارتقای دارالقرآن‌ها به «مدارس فوق برنامه قرآنی»

  معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش شیوه نامه ارتقای دارالقرآن ها به مدارس قرآنی را ابلاغ کرد.

  در متن شیوه نامه ارتقای دارالقرآن ها به مدارس قرآنی آمده است:

  در اجرای مصوبه شماره 861 شورای عالی آموزش و پرورش مصوب 2 خردادماه 1391 آیین نامه نحوه راه اندازی مدارس قرآنی از آنجا که دانش آموزان غالبا ساعات آغازین روز را در مدارس حضور داشته و فرصت استفاده از فوق برنامه های دارالقرآن ها در نوبت صبح فراهم نمی باشد، بنابراین اجرای فوق برنامه های قرآنی دارالقرآن ها در نوبت بعداظهر انجام می شود.

  همچنین دارالقرآن ها در صورت داشتن شرایط مناسب و در خورشأن قرآنی به مدارس قرآنی ارتقا می یابند و در نوبت دوم نیز فعالیت های قرآنی خود را در قالب «مدرسه فوق برنامه قرآنی» استمرار بخشند.

  مدیران دارآلقران ها نیز در صورت تمایل و تایید معاونان پرورشی و فرهنگی و آموزش ابتدایی استان ها به عنوان مدیر مدرسه قرآنی (نوبت اول) منصوب و در صورت تشکیل مدرسه فوق برنامه قرآنی با اخذ ابلاغ به عنوان مدیر نوبت دوم فعالیت های قرآنی را مدیریت خواهند کرد.

  تمامی مدارس قرآنی جدید التاسیس و دارلقرآن هایی که به مدرسه فوق برنامه قرآنی تبدیل می شوند می بایست حداکثر تا تاریخ 15 شهریورماه 1391 از مرکز آ»ار، فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش کد واحد سازمانی جدید را دریافت کرده باشند.

  مدارس قرآنی تازه تاسیس می بایست از مازاد ظرفیت دانش آموزی اطراف در پایه های اول تا سوم ابتدایی ثبت نام کنند.

  از ابتدای مهرماه سال 1391 تمامی ماموریت ها و وظایف دارالقرآن های فعلی در مدارس فوق برنامه قرآنی انجام گرفته و کدهای قبلی دارالقرآن ها به کد مدرسه قرآنی تبدیل می شوند.
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران