در حال بارگذاری ...
  
 • پوشش حداکثری جامعه فرهنگیان هدف طرح های بصیرت افزایی است

  معاون پرورشی وفرهنگی پوشش حداکثری جامعه فرهنگیان را هدف طرح های بصیرت افزایی آموزش وپرورش توصیف کرد.

  به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش ، حسین هژبری اظهار داشت: دراجرای طرح های بصیرت افزایی باید هدف گذاری ها دقیق صورت گیرد تا بازده لازم محقق شود.
  وی پوشش حداکثری فرهنگیان وحضور کامل آنان در طرح های بصیرت افزایی را مهم دانست وافزود: نیاز سنجی معلمان وفرهنگیان دراین طرح ها باید مورد نظر قرار گیرد.
  هژبری ادامه داد: سلسله نشست های تربیت پژوهی، برای مربیان و معاونان پرورشی ومشاوران سراسرکشور برگزار شده است.
  نظرات کاربران