در حال بارگذاری ...
  
 • ابلاغ جدول مواد درسی و ساعات کار هفتگی نوآموزان کم توان ذهنی سراسر کشور

  سازمان آموزش و پرورش استثنایی وزارت آموزش و پرورش جدول مواد درسی و ساعات کار هفتگی نوآموزان کم توان ذهنی سراسر کشور را ابلاغ کرد.

  براساس این بخشنامه که به اداره های آموزش و پرورش استثنایی سراسر کشور ارسال شده است  برنامه درسی پایه آمادگی نوآموزان کم توان ذهنی 24 ساعت تدوین شده که با توجه به برنامه 25 جلسه ای دوره ابتدایی ، یک ساعت خارج از برنامه درسی به صورت تجمیعی درمراسم صبحگاهی به درس قرآن اختصاص می یابد.
  براساس این گزارش ، مواد درسی پایه آمادگی مقدماتی و تکمیلی در شش حیطه شناخت و دانش عمومی، زبان و برقراری ارتباط و سواد آموزی ، رشد حرکتی سلامت جسمانی و مهارت های روزمره زندگی ، رشد اجتماعی و هیجانی ، فعالیت های ورزشی و  فعالیت های هنری پیش بینی شده است که در مرحله آمادگی مقدماتی و تکمیلی مواد درسی مربوط به این حیطه های آموزشی  در 24 جلسه آموزش داده خواهد شد.
  گفتنی است  برای تقویت و تعمیق یادگیری نوآموزان ، اهداف آموزشی مولفه مهارت های حرکتی درشت در ساعت درسی فعالیت های ورزشی و اهداف آموزشی مولفه  زمینه سازی برای نوشتن   در ساعت درسی فعالیت های هنری تمرین و تکرار می گردد.
  نظرات کاربران