در حال بارگذاری ...
  
 • جواب چیستان و معماهای آموزشی


  جواب شماره 1 - کبوتر تخم گذار است .

  جواب شماره 2 - همان هفت شمع روی کیک باقی است . چون با فوت کردن شمع ها فقط خاموش می شوند .

  جواب شماره 3 - دزدی در روز اتفاق افتاد .

  جواب شماره 4 - "ساعت" جواب مورد نظر است . ده و ده دقیقه هرگز به آن بیست نمی گویند اگر پنجاه دقیقه به آن اضافه کنیم قطعا ساعت یازده خواهد شد .

  جواب شماره 5 - اولی پسر بود و دومین نفر خواهر پسر بود .

  جواب شماره 6 - ابتدا باید کبریت را روشن کند .

  جواب شماره 7 - کلمه " غلط " را همه غلط می نویسند .

  جواب شماره 8 - آن دکتر مادر پسر مجروح بود .

  جواب شماره9- حرف « ر » در رشت اول در ورامین دوم و در تهران سوم است .


  جواب شماره10 - دود


  جواب شماره11 - سایه


  جواب شماره12 - روز قدس روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان است و چون روزه هستند اصلا غذا نمی خورند .


  جواب شماره13- حرف « ش »


  جواب شماره 14- چهارمین روز هفته سه شنبه است . نه چهار شنبه نه چارشنبه.

  جواب شماره 15- به خاطر اینکه ماشین او گازوئیل مصرف می کرد.

  جواب شماره 16- حسنی نمره صفر گرفت آنکه نمره بیست گرفت آقای ولی بود.

  جواب شماره 17- ساعت جواب مورد نظر است . ده و ده دقیقه هرگز به آن بیست نمی گویند اگر پنجاه دقیقه به آن اضافه کنیم قطعا ساعت یازده خواهد شد .


  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران (6)