در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس ابتدایی شهرستان فامنین

   

  جنسیت مقطع نام نوع ناحیه آدرس تلفن
  مختلط ابتدایی عصمتیه     شهرستان فامنین، کوی ماماهان، خیابان سادات، دبستان عصمتیه 081-36824563
  مختلط ابتدایی اتحاد     همدان - شهرستان فامنین - بخش پیشخور - روستای مبارکین 0918-8123086
  مختلط ابتدایی حکمت استثنایی   خیابان مفتح به همسایگی پژوهش سرای اندیشمندان شهرستان فامنین  36823173
  مختلط ابتدایی شهید چمران     همدان، شهرستان فامنین، بخش پیشخور، شهرتجرک، روبروی ساختمان بخشداری 09183127870 08158215824
  مختلط ابتدایی زنده یاد حسین آذربرزین     فامنین - روستای جهان اباد- 36862099
  مختلط ابتدایی شهید سعیدی     فامنین ،روستای قزل آباد،انتهای روستا به سمت قوشجه 081-36845204 08136846283
  مختلط ابتدایی شهید اشرفی     همدان-شهرستان فامنین-بخش تجرک-روستای صادقلو 0918-9082737
  مختلط ابتدایی 22 بهمن     همدان - شهرستان فامنین - روستای همه کسی  
  مختلط ابتدایی ارشاد     همدان-شهرستان فامنین-روستای امیر آباد  
  مختلط ابتدایی باباطاهر     همدان-فامنین مدرسه ابتدایی باباطاهر در قسمت حاشیه ای روستا قرار دارد  
  مختلط ابتدایی بعثت     همدان شهرستان فامنین-روستان نصیر آباد  
  مختلط ابتدایی بوعلی     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی پاسداران     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی پانزده خرداد     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی توحید     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی جلال آل احمد     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی دکترشریعتی     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی رافت     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی رسالت     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی رهنما     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی سیدجمال الدین     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی سیف     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی شهید اندرزگو     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی شهید ثانی     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی شهید دستغیب قره دای     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی شهید شیرودی     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی شهید صدوقی     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی شهید عراقی     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی شهید مدرس     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی شهید مدنی     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی شهید هاشمی نژاد     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی شهیدبخارائی     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی شهیدمنتظری     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی شهیدنامجو     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی شهیدنوری     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی صابر     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی عطار     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی عفتیه     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی علامه طباطبائی     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی فاطمیه     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی فجر     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی قدس قموشانه     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی کاشانی     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی مسلم بن عقیل     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی منتظر قائم      همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی منزه     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی میرزاکوچک خان     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی هفده شهریور     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی  امید استثنایی   همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی انقلاب     همدان-شهرستان فامنین  
  مختلط ابتدایی آیت اله طالقانی سرای     همدان-شهرستان فامنین  
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران (1)