در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره دوم دخترانه شهرستان ها

   

  جنسیت مقطع نام نوع ناحیه آدرس تلفن
  دخترانه متوسطه دوره دوم فاطمه الزهرا(س)‎     شهرستان فین- بلوار امام خمینی (ره‌) - خیابان تربیت -جنب مسجد رفیع الدینی 076-32520522
  دخترانه متوسطه‎ دوره دوم آسیه     هرمزگان شهرستان رضوان  
  دخترانه متوسطه دوره دوم بعثت     هرمزگان شهرستان رودان  
  دخترانه متوسطه دوره دوم ام السلمه کمشک     هرمزگان-شهرستان بستک-بخش جناح-روستای کمشک 076-44360344
  دخترانه متوسطه دوره دوم پروین اعتصامی     هرمزگان شهرستان جناح - خیایان فرهنگ - جنب کتابخانه شرفا شرفایی 076-44344159 09380016396
  دخترانه متوسطه دوره دوم رابعه فرشادی جناح     هرمزگان شهرستان جناح  
  دخترانه متوسطه دوره دوم حاج عبدالهادی      هرمزگان شهرستان هرنگ‎  
  دخترانه متوسطه دوره دوم حضرت خدیجه‎     هرمزگان شهرستان کوخرد‎  
  دخترانه متوسطه دوره دوم ام السلمه‎     هرمزگان شهرستان کمشک  
  دخترانه متوسطه دوره دوم محمد زبیر فکری     هرمزگان شهرستان هنگویه‎  
  دخترانه متوسطه دوره دوم خدیجه عبدالرزاق      هرمزگان شهرستان فاریاب‎  
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران