در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره اول دخترانه شهرستان ها

   

  جنسیت مقطع نام نوع آدرس تلفن
  دخترانه متوسطه دوره اول‎  شهید ابوالقاسم روشن   هرمزگان شهرستان بندر عباس بخش فین- روستای لاور 0917-7636838
  دخترانه متوسطه دوره اول‎ شکوه زاویه    هرمزگان- شهرستان سرزه  
  دخترانه متوسطه دوره اول‎ فروغ رضوان   هرمزگان- شهرستان رضوان 0763-2523508
  دخترانه متوسطه دوره اول‎ زینبیه   هرمزگان شهرستان فین خیابان تربیت 0763-2520034
  دخترانه متوسطه دوره اول‎ عبدالرحیم گله داری   هرمزگان شهرستان جناح  
  دخترانه متوسطه دوره اول‎ محمدسراح‎   هرمزگان شهرستان کوخرد‎  
  دخترانه متوسطه دوره اول‎ سمیه   هرمزگان شهرستان کمشک  
  دخترانه متوسطه دوره اول عزیزه محمد عبدالله‎   هرمزگان شهرستانکنارسیاه‎  
  دخترانه متوسطه دوره اول‎ نبی اکرم    هرمزگان شهرستان هرنگ‎  
  دخترانه متوسطه دوره اول‎ فیصل امیری   هرمزگان شهرستان فاریاب‎  
  دخترانه متوسطه دوره اول‎ زکیه    هرمزگان شهرستان کهتویه‎  
  دخترانه متوسطه دوره اول‎ خیبر    هرمزگان شهرستان هنگویه‎  
  دخترانه متوسطه دوره اول‎ حضرت خدیجه‎   هرمزگان شهرستان کوخرد‎  
  دخترانه متوسطه دوره اول‎ ام السلمه‎   هرمزگان شهرستان کمشک  
  دخترانه متوسطه دوره اول‎ محمد زبیر فکری   هرمزگان شهرستان هنگویه‎  
  دخترانه متوسطه دوره اول خدیجه عبدالرزاق    هرمزگان شهرستان فاریاب‎  
  نظرات کاربران (2)