در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهر مبارکه-استان اصفهان


  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  مبارکه

  دفتر نگهبانی و خانه سرایداری آزادی

  سایر

  سرایداری

  سازمان تربیتبدنی

  سرپوشیده

  مبارکه - ضلع جنوبی پارک شهدا-

  مبارکه

  خانه سرایداری

  سایر

  سرایداری

  سازمان تربیتبدنی

  سرپوشیده

  مبارکه-بلوار انقلاب-خ ولی عصر-ورزشگاه22 بهمن

  مبارکه

  خوابگاه 22بهمن

  سایر

  سرایداری

  سازمان تربیتبدنی

  سرپوشیده

  مبارکه-بلوار انقلاب-خ ولی عصر-ورزشگاه22 بهمن

  مبارکه

  خانه سرایداری

  سایر

  سرایداری

  سازمان تربیتبدنی

  سرپوشیده

  مبارکه-بلوار انقلاب-خ ولی عصر-ورزشگاه22 بهمن

  مبارکه

  دفتر هیات

  سایر

  ساختمان اداری

  سازمان تربیتبدنی

  سرپوشیده

  مبارکه-بلوار انقلاب-خ ولی عصر-ورزشگاه22 بهمن

  مبارکه

  دیواره صخره نوردی

  سالنهای سقف بلند

  دیواره صخره نوردی

  سازمان تربیتبدنی

  سرپوشیده

  مبارکه-بلوار انقلاب-خ ولی عصر-ورزشگاه22 بهمن

  مبارکه

  سالن کنفرانس

  سایر

  ساختمان اداری

  سازمان تربیتبدنی

  سرپوشیده

  مبارکه-بلوار انقلاب-خ ولی عصر-ورزشگاه22 بهمن

  مبارکه

  دفتر هیات

  سایر

  ساختمان اداری

  سازمان تربیتبدنی

  سرپوشیده

  مبارکه-بلوار انقلاب-خ ولی عصر-ورزشگاه22 بهمن

  مبارکه

  ساختمان اداری

  سایر

  ساختمان اداری

  سازمان تربیتبدنی

  سرپوشیده

  مبارکه-بلوار امام خمینی-ورزشگاه پیروزی

  مبارکه

  سالن رزمی پیروزی

  سالنورزشهایاختصاصیسقفکوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سازمان تربیتبدنی

  سرپوشیده

  مبارکه- بلوارامام خمینی - اداره تربیت بدنی

  مبارکه

  خوابگاه

  سایر

  خوابگاه ورزشکاران

  سازمان تربیتبدنی

  سرپوشیده

  مبارکه- بلوارامام خمینی – اداره تربیت بدنی

  مبارکه

  ساختمان اداری

  سایر

  ساختمان اداری

  سازمان تربیتبدنی

  سرپوشیده

  مبارکه- بلوارامام خمینی - اداره تربیت بدنی

  مبارکه

  روستای بروزاد

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیتبدنی

  روباز

  مبارکه - روستای بروزاد

  مبارکه

  بانوان کوثر

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیتبدنی

  سرپوشیده

  مبارکه - بلوار فتح المبین-جنب فنی و حرفه ای

  مبارکه

  آقایان

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیتبدنی

  سرپوشیده

  مبارکه-جنب پارک زینلی

  مبارکه

  روستای مورکان

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیتبدنی

  سرپوشیده

  لنجان -انتهای روستای مورکان

  مبارکه

  ملک

  زمینهای ورزشی

  طرح ضربتی روستائی

  سازمان تربیتبدنی

  روباز

  مبارکه- روستای ملک

  مبارکه

  قهنویه1

  زمینهای ورزشی

  چندمنظوره

  سازمان تربیتبدنی

  روباز

  مبارکه - محله قهنویه

  مبارکه

  قهنویه2

  زمینهای رزشی

  چند منظوره

  سازمان تربیتبدنی

  روباز

  مبارکه - محله قهنویه

  مبارکه

  22 بهمن(والیبال)

  زمینهای ورزشی

  چندمنظوره

  سازمان تربیتبدنی

  روباز

  مبارکه-بلوارانقلاب-خ ولیعصر-ورزشگاه22 بهمن

  مبارکه

   

  22 بهمن(بسکتبال)

  زمینهای ورزشی

  چندمنظوره

  سازمان تربیتبدنی

  روباز

  مبارکه-بلوارانقلاب-خ ولیعصر-ورزشگاه22 بهمن

  مبارکه

  پیروزی

  زمینهاواستادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیتبدنی

  روباز

  مبارکه-بلوارامام خمینی-ورزشگاه پیروزی

  مبارکه

  مبارکه

  زمینهایورزشی

  بدمینتون

  سازمان تربیتبدنی

  روباز

  مبارکه- بلوارامام خمینی – ادارهتربیتبدنی

  مبارکه

  مبارکه

  زمینهایورزشی

  چندمنظوره

  سازمان تربیتبدنی

  روباز

  مبارکه- بلوارامام خمینی – ادارهتربیتبدنی

  مبارکه

  آزادی

  زمینهاواستادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیتبدنی

  روباز

  مبارکه – ضلع جنوبی پارک شهدا

  مبارکه

  آزادی(شماره1)

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیتبدنی

  روباز

  مبارکه ضلع جنوبی پارک شهدا

  مبارکه

  22بهمن(جودو)

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیتبدنی

  سرپوشیده

  مبارکه - میدان انقلاب – خیابان ولی عصر- ورزشگاه 22 بهمن

  مبارکه

  22بهمن

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیتبدنی

  سرپوشیده

  مبارکه - میدان انقلاب – خیابان ولی عصر- ورزشگاه 22 بهمن

  مبارکه

  ادارهتربیتبدنی1(خاکی)

  زمینهایورزشی

  تنیس

  سازمان تربیتبدنی

  روباز

  مبارکه – بلوارامام خمینی – اداره تربیت بدنی

  مبارکه

  22بهمن

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  استادیوم فوتبال تا 5000 نفری

  سازمان تربیتبدنی

  روباز

  مبارکه - میدان انقلاب – خیابان ولی عصر- ورزشگاه 22 بهمن

  مبارکه

  شهدای دیزیچه

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن با پیست دوومیدانی

  سازمان تربیتبدنی

  روباز

  مبارکه - دیزیچه – خیابان مصلی- ورزشگاه شهدا

  مبارکه

  هفتم تیر

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیتبدنی

  سرپوشیده

  مبارکه - طالخونچه – خیابان ولی عصر- ورزشگاه شهدای 7 تیر

  مبارکه

  پیروزی2

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیتبدنی

  سرپوشیده

  مبارکه - بلوار امام خمینی - ورزشگاه پیروزی

  مبارکه

  22بهمن(شماره2)

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیتبدنی

  سرپوشیده

  مبارکه - میدان انقلاب – خیابان ولی عصر- ورزشگاه 22 بهمن

  مبارکه

  زیباشهر

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیتبدنی

  روباز

  مبارکه - زیباشهر

  مبارکه

  الزهرا(س)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیتبدنی

  سرپوشیده

  مبارکه - بلوار امام خمینی - جنب استخر ابوذر

  مبارکه

  کرکوند

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیتبدنی

  سرپوشیده

  مبارکه - کرکوند - خیابانولی عصر - ورزشگاه شهدا

  مبارکه

  خولنجان

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیتبدنی

  سرپوشیده

  مبارکه - زیباشهر- محله خولنجان- خیابان تعاون- جنب سالن شهیدمرادی

  مبارکه

  آزادی2

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیتبدنی

  روباز

  مبارکه - ضلع جنوبی پارک شهدا- مجموعه آزادی

  مبارکه

  آزادی(شماره1)

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  استادیوم فوتبال تا 5000 نفری

  سازمان تربیتبدنی

  روباز

  مبارکه - ضلع جنوبی پارک شهدا- مجموعه آزادی

  مبارکه

  شهدایقهنویه

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیتبدنی

  روباز

  مبارکه - محله قهنویه

  مبارکه

  22بهمن

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  شطرنج

  سازمان تربیتبدنی

  سرپوشیده

  مبارکه - میدان انقلاب – خیابان ولی عصر- ورزشگاه 22 بهمن

  مبارکه

  پیروزی4

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیتبدنی

  سرپوشیده

  مبارکه - بلوار امام خمینی - ورزشگاه پیروزی

  مبارکه

  پیروزی3

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیتبدنی

  سرپوشیده

  مبارکه - بلوار امام خمینی - ورزشگاه پیروزی

  مبارکه

  پیروزی1(هندبال)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیتبدنی

  سرپوشیده

  مبارکه – بلوارامام خمینی - ورزشگاهپیروزی

  مبارکه

  22بهمن(شماره1)

  سالنهای ورزشی (25*16)بامحیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیتبدنی

  سرپوشیده

  مبارکه – میدان انقلاب – خیابان ولیعصر- ورزشگاه 22 بهمن

  مبارکه

  اداره تربیت بدنی2(خاکی)

  زمینهایورزشی

  تنیس

  سازمان تربیتبدنی

  روباز

  مبارکه – بلوارامام خمینی - اداره تربیت بدنی

  مبارکه

  22بهمن(جودو)

  سالنهای ورزشی (25*16)بامحیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیتبدنی

  سرپوشیده

  مبارکه - میدان انقلاب – خیابان ولی عصر- ورزشگاه 22 بهمن

  مبارکه

  تنگبیدکامان

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیتبدنی

  سرپوشیده

  مبارکه - روستای تنگ بیدکامن

  مبارکه

  ابوذر

  سالنهای رشته های خاص

  استخرسرپوشیده

  سازمان تربیتبدنی

  سرپوشیده

  مبارکه – بلوارامام خمینی – اداره تربیت بدنی

  مبارکه

  22بهمن

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سازمان تربیتبدنی

  سرپوشیده

  مبارکه - میدان انقلاب – خیابان ولی عصر- ورزشگاه 22 بهمن

  مبارکه

  22بهمن

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  باستانی

  سازمان تربیتبدنی

  سرپوشیده

  مبارکه - میدان انقلاب – خیابان ولی عصر- ورزشگاه 22 بهمن

  مبارکه

  شهدایدیزیچه

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیتبدنی

  سرپوشیده

  مبارکه - دیزیچه - خیابان مصلی- ورزشگاه شهدا

  مبارکه

  ذوب آهن

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  ادارات دولتی

  روباز

   

   

   
  مطالب مرتبط

  موقعیت جغرافیایی استان اصفهان

  موقعیت جغرافیایی استان اصفهان

  استان اصفهان با مساحتی حدود 937‚105 کیلومترمربع بین 30 درجه و 43 دقیقه تا 34 درجه و 27 دقیقه عرض شمالی خط استوا و 49 درجه و 36 دقیقه تا 55 درجه و 31 دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ قرار گرفته است. این استان که در مرکز ایران ...

  |

  صنایع دستی استان اصفهان

  صنایع دستی استان اصفهان

  معرفی کامل صنایع دستی و سوغات فرهنگی اصفهان تاریخی ترین شهر مرکز ایران ، اصفهان نام دارد. این شهر به عنوان سومین شهر بزرگ و پرجمعیت ایران به شمار می رود و جزو بزرگترین مراکز تولید صنایع دستی مختلف ایران محسوب می ...

  |

  جاذبه گردشگری و دیدنی اصفهان

  جاذبه گردشگری و دیدنی اصفهان

  جاهای دیدنی اصفهان 1. میدان نقش جهان میدان نقش جهان هم‌چنین معروف با نام تاریخی میدان شاه و پس از انقلاب 1357 ایران با نام رسمی میدان امام، میدان مرکزی شهر اصفهان است که در قلب مجموعه تاریخی نقش ...

  |

  نظرات کاربران