در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهر خمینی شهر-استان اصفهان  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  خمینی شهر

  دفتر نگهبانی

  سایر

  ساختمان اداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خمینی شهر-جوی آباد- خ کهندژ- خ نبوی منش

  خمینی شهر

  خانه سرایداری

  سایر

  سرایداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خمینی شهر- درچه - خ آیت ا.. درچه ای

  خمینی شهر

  دفتر هیاتهای ورزشی

  سایر

  دفاتر هیئتهای ورزشی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خمینی شهر- درچه- روبروی ترمینال باربری-مجموعه شهید منتظری

  خمینی شهر

  ساختمان اداری ولی عصر(عج)

  سایر

  ساختمان اداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خمینی شهر- کوشک-مجموعه ولی عصر(عج)

  خمینی شهر

  دیواره صخره نوردی

  سالنهای سقف بلند

  دیواره صخره نوردی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خمینی شهر- خ آیت ا.. سحری- جنب پارک پیروزی

  خمینی شهر

  رختکن

  سایر

  رختکن

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خمینی شهر- بلوار مطهری- ورزشگاه قدس

  خمینی شهر

  دفتر هیات

  سایر

  دفاتر هیئتهای ورزشی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خمینی شهر- بلوار مطهری- ورزشگاه قدس

  خمینی شهر

  ساختمان اداری

  سایر

  ساختمان اداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خمینی شهر- بلوار مطهری- ورزشگاه قدس

  خمینی شهر

  1200 نفره

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خمینی شهر- بلوار جمهوری اسلامی

  خمینی شهر

  درچه

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خمینی شهر - درچه - خ دکتر بهشتی

  خمینی شهر

  کوشک

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خمینی شهر- کوشک-جنب کانون فرهنگی هنری

  خمینی شهر

  خوابگاه قدس

  سایر

  خوابگاه ورزشکاران

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خمینی شهر-بلوار مطهری

  خمینی شهر

  وازیچه(والیبال)

  زمینهای ورزشی

  بدمینتون

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  خمینی شهر - جوی آباد- خ کهندژ-خ نبوی منش

  خمینی شهر

  وازیچه(هندبال1)

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  خمینی شهر - جوی آباد- خ کهندژ-خ نبوی منش

  خمینی شهر

  وازیچه(هندبال2)

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  خمینی شهر - جوی آباد- خ کهندژ-خ نبوی منش

  خمینی شهر

  شهید پناهی

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  خمینی شهر - درچه - خ آیت ا.. درچه ای

  خمینی شهر

  قدس(فوتسال)

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  خمینی شهر-بلوار مطهری

  خمینی شهر

  قدس(هندبال)

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  خمینی شهر-بلوار مطهری

  خمینی شهر

  قدس(والیبال)

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  خمینی شهر-بلوار مطهری

  خمینی شهر

  روستای اندوان

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  خمینی شهر - روستای اندوان

  خمینی شهر

  چندمنظوره آدریان

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خمینی شهر

  خمینی شهر

  سالن جوی آباد

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خمینی شهر - جوی آباد

  خمینی شهر

  قدس

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خمینی شهر-بلوار مطهری - ورزشگاه قدس

  خمینی شهر

  قدس

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  تنیس روی میز

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خمینی شهر - بلوار مطهری - ورزشگاه قدس

  خمینی شهر

  مهرگان جوی آباد

  تا500 نفری

  سالنهای سقف بلند

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خمینی شهر - جوی اباد -خیابان کهندژ-خیابان شمس تبریزی

  خمینی شهر

  دستگرد قداده

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  دستگرد قداده

  خمینی شهر

  اصغرآباد

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  خمینی شهر -روستای اصغر آباد

  خمینی شهر

  نور

  سالنهای سقف بلند درچه
  -

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خمینی شهر - جوی اباد -خیابان کهندژ-خیابان نبوی منش

  خمینی شهر

  شهدای وازیچه

  زمینها و استادیومهای  فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  خمینی شهر - جوی اباد -خیابان کهندژ-خیابان نبوی منش

  خمینی شهر

  قدس

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خمینی شهر-بلوار مطهری - ورزشگاه قدس

  خمینی شهر

  قدس(کوثر)

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خمینی شهر-بلوار مطهری - ورزشگاه قدس

  خمینی شهر

  قدس(کوثر)

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خمینی شهر-بلوار مطهری - ورزشگاه قدس

  خمینی شهر

  بانوان

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خمینی شهر- خیابان آیت ا.. سحری- جنب پارک پیروزی

  خمینی شهر

  قدس

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  استادیوم فوتبال تا 5000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  خمینی شهر-بلوار مطهری - ورزشگاه قدس

  خمینی شهر

  قدس

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  وزنه برداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خمینی شهر-بلوار مطهری - ورزشگاه قدس

  خمینی شهر

  مادر

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خمینی شهر- خیابان آیت ا.. سحری- جنب پارک پیروزی

  خمینی شهر

  ولیعصر(عج)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خمینی شهر - کوشک - مجموعه ورزشی ولی عصر

  خمینی شهر

  ولیعصر(عج)

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  خمینی شهر - کوشک - مجموعه ورزشی ولی عصر

  خمینی شهر

  شهیدپناهی

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خمینی شهر - درچه - خیابان آیت ا.. درچه ای

  خمینی شهر

  خمینی شهر

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خمینی شهر - بلوار جمهوری اسلامی

  خمینی شهر

  قدس

  سالنهای رشته های خاص

  ژیمناستیک

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خمینی شهر-بلوار مطهری - ورزشگاه قدس

  خمینی شهر

  شهیدمنتظری

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

   

  خمینی شهر - درچه- روبروی ترمینال باربری - مجموعه ورزشی شهیدمنتظری

  خمینی شهر

  پوریای ولی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  باستانی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خمینی شهر - بلوار ازادگان

  خمینی شهر

  شهرداری

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارت دولتی

  سرپوشیده

  شهرداری درچه

  خمینی شهر

  دانشگاه صنعتی

  زمینهای ورزشی

  تنیس

  ادارت دولتی

  روباز

  دانشگاه صنعتی

  خمینی شهر

  دانشگاه صنعتی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارت دولتی

  سرپوشیده

  دانشگاه صنعتی

  خمینی شهر

  دانشگاه صنعتی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  ادارت دولتی

  روباز

  عملیات گاز

  خمینی شهر

  استخر سرپوشیده

  سالنهای رشته های خاص

  دانشگاه صنعتی

  ادارت دولتی

  سرپوشیده

  دانشگاه صنعتی

  خمینی شهر

  مالک اشتر

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارت دولتی

  سرپوشیده

  آموزش وپرورش

  خمینی شهر

  کلوپ ورزشی فجر

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارت دولتی

  سرپوشیده

  آموزش وپرورش

   

  مطالب مرتبط

  موقعیت جغرافیایی استان اصفهان

  موقعیت جغرافیایی استان اصفهان

  استان اصفهان با مساحتی حدود 937‚105 کیلومترمربع بین 30 درجه و 43 دقیقه تا 34 درجه و 27 دقیقه عرض شمالی خط استوا و 49 درجه و 36 دقیقه تا 55 درجه و 31 دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ قرار گرفته است. این استان که در مرکز ایران ...

  |

  صنایع دستی استان اصفهان

  صنایع دستی استان اصفهان

  معرفی کامل صنایع دستی و سوغات فرهنگی اصفهان تاریخی ترین شهر مرکز ایران ، اصفهان نام دارد. این شهر به عنوان سومین شهر بزرگ و پرجمعیت ایران به شمار می رود و جزو بزرگترین مراکز تولید صنایع دستی مختلف ایران محسوب می ...

  |

  جاذبه گردشگری و دیدنی اصفهان

  جاذبه گردشگری و دیدنی اصفهان

  جاهای دیدنی اصفهان 1. میدان نقش جهان میدان نقش جهان هم‌چنین معروف با نام تاریخی میدان شاه و پس از انقلاب 1357 ایران با نام رسمی میدان امام، میدان مرکزی شهر اصفهان است که در قلب مجموعه تاریخی نقش ...

  |

  نظرات کاربران