در حال بارگذاری ...
  
 • محاسبه کبر سن دانش آموزان استثنایی+ دانلود نرم افزار

  سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، امکان دانلود نرم افزار محاسبه کبر سن دانش آموزان استثنایی را فراهم کرد.

  نرم افزار محاسبه کبر سن دانش آموزان استثنایی برای استفاده کارشناسان سنجش و ارزشیابی تحصیلی و مدیران مدارس استثنایی ارائه شده است.
            
       
                                                              این نرم افزار را از اینجا می توانید دانلود کنید.
  مطالب مرتبط

  ساخت کلاه ایمنی هوشمند توسط دانش آموزبیرجندی

  ساخت کلاه ایمنی هوشمند توسط دانش آموزبیرجندی

  صادف پدر سخت اورا آشفته کرده بود هر لحظه با خود می اندیشید اگر اتفاقی برای پدرم می افتاد چه می کردم دائم صحنه را برای خودش مرور می کردیازده سالش بود ولی این اتفاق چنان تاثیری در روحیه اش گذاشته بود که نمیتوانست آن را لحظه ای از ذهنش دور کند باخود می اندیشید اگر دایی من نبودکه ...

  |

  نظرات کاربران