در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهر اصفهان(2)-استان اصفهان
  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  اصفهان

  شهیدسجادی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  وزنه برداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- خیابان گلدسته - جنب باغ گلدسته - جنب کتابفروشی فرهنگیان- ورزشگاه شهید سجادی

  اصفهان

  شهیدنصر(پوریای ولی)

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  استادیوم فوتبال تا 1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان- میدان بزرگمهر- کوچه مسجدالکریم - ورزشگاه شهید نصر

  اصفهان

  شهیدنصر(باران)

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- میدان بزرگمهر- کوچه مسجدالکریم - ورزشگاه شهید نصر

  اصفهان

  تیپ جروکان

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان-خیابان آتشگاه - خیابان باشگاه پلی اکریل

  اصفهان

  تختی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن با پیست دوومیدانی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان- کوهپایه - خیابان اصلی - روبروی پمپ بنزین

  اصفهان

  تیپ سگزی

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- کوهپایه - سگزی- سالن نشاط

  اصفهان

  کوثر

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- ملک شهر- بلوار 17 شهریور- جنب هزار دستگاه

  اصفهان

  کوثر(والیبال)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- ملک شهر- بلوار 17 شهریور- جنب هزار دستگاه

  اصفهان

  شهیدنصر(پوریای ولی)

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- میدان بزرگمهر- کوچه مسجدالکریم - ورزشگاه شهید نصر

  اصفهان

  شهیدنصر(پوریای ولی)

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- میدان بزرگمهر- کوچه مسجدالکریم - ورزشگاه شهید نصر

  اصفهان

  شهدای مارچین

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- خیابان امام خمینی-خیابان بهارستان- روبروی شهرک قدس

  اصفهان

  آزادی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  استادیوم فوتبال تا 1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان- خوراسگان - سه راه ارغوانیه

  اصفهان

  انقلاب(خاکی شماره1)

  زمینهای ورزشی

  تنیس

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان- دروازه شیراز - ورزشگاه انقلاب

  اصفهان

  انقلاب

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان- دروازه شیراز - ورزشگاه انقلاب

  اصفهان

  ورزشگاه طالقانی(شماره1)

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان- رهنان- خیابان اشرفی اصفهانی - بلوار امام رضا - سمت چپ ورزشگاه طالقانی

  اصفهان

  شهیدسجادی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدمینتون

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- خیابان گلدسته - جنب باغ گلدسته - جنب کتابفروشی فرهنگیان- ورزشگاه شهید سجادی

  اصفهان

  انقلاب(خاکی شماره2)

  زمینهای ورزشی

  تنیس

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان- دروازه شیراز - ورزشگاه انقلاب

  اصفهان

  تختی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  شمشیربازی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- چهارراه تختی - ورزشگاه تختی

  اصفهان

  نصرآّباد

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- روستای نصراباد

  اصفهان

  خوراسگان

  سالنهای سقف بلند

  تا2000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  اصفهان

  جودو

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- میدان بزرگمهر- کوچه مسجدالکریم - ورزشگاه شهید نصر

  اصفهان

  هرند

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- هرند - بلوار معلم

  اصفهان

  تودشک

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- تودشک

  اصفهان

  بهارستان

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- بهارستان-

  اصفهان

  تختی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- کوهپایه - خیابان اصلی - روبروی پمپ بنزین

  اصفهان

  کوثر

  زمینهای ورزشی

  پیست اسکیت

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان- ملک شهر- بلوار 17 شهریور- جنب هزار دستگاه

  اصفهان

  ورزشگاه طالقانی(شماره2)

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان- رهنان- خیابان اشرفی اصفهانی - بلوار امام رضا - سمت چپ ورزشگاه طالقانی

  اصفهان

  شهیدنصر(پوریای ولی)

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  اسکواش

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- میدان بزرگمهر- کوچه مسجدالکریم - ورزشگاه شهید نصر

  اصفهان

  شهیدنصر(پوریای ولی)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- میدان بزرگمهر- کوچه مسجدالکریم - ورزشگاه شهید نصر

  اصفهان

  مانژتمرینی

  میدانهای اختصاصی

  باشگاه سوارکاری

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان- خوراسگان - سه راه ارغوانیه

  اصفهان

  رامشه

  سالنهای سقف بلند

  تا2000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- روستای رامشه

  اصفهان

  شهیدحریری

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- اتوبان چمران -خیابان مسجد طاهر

  اصفهان

  تختی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  تنیس روی میز

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- چهارراه تختی - ورزشگاه تختی

  اصفهان

  تیپ هفتون

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- خیابان پروین - خیابان افسر- سمت چپ ورزشگاه حیدر تاکی

  اصفهان

  ساحل

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- خیابان جی - جنب آتش نشانی

  اصفهان

  انقلاب

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان - دروازه شیراز - ورزشگاه انقلاب

  اصفهان

  پایگاه قهرمانی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  تیراندازی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- کوی امام جعفر صادق

  اصفهان

  شهدای خیبر(طبقه دوم)

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- خیابان اشرفی اصفهانی دوپله - محله جنیران

  اصفهان

  فردوسی(دهنو)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  اصفهان

  تیپ نیک آباد

  سالنهای سقف بلند

   

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- اول جاده نیک آباد

  اصفهان

  شهدای ورزنه

  سالنهای سقف بلند

   

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- ورزنه - شهرک امام جعفر- میدان معلم

  اصفهان

  ابوذر

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- خیابان ابوذر - نرسیده به شاهزاده ابراهیم

  اصفهان

  شهیدطحانی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- خیابان جی - روبروی مسجد علی

  اصفهان

  مانژمسابقاتی

  میدانهای اختصاصی

  باشگاه سوارکاری

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان- خوراسگان - سه راه ارغوانیه

  اصفهان

  کوثر

  سالنهای رشته های خاص

  ژیمناستیک

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- ملک شهر- بلوار 17 شهریور- جنب هزار دستگاه

  اصفهان

  کوثر

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- ملک شهر- بلوار 17 شهریور- جنب هزار دستگاه

  اصفهان

  هرند

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان- بخش جلگه - هرند - جنب بیمارستان

  اصفهان

  ورزنه

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان- بخش بن رود- ورزنه - جنب رودخانه

  اصفهان

  امیرحمزه(کاراته)

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- امیرحمزه

  اصفهان

  مارچین

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان- خیابان امام خمینی-خیابان بهارستان- روبروی شهرک قدس

  اصفهان

  دشتی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- جاده ابشار - کیلومتر 11- روبروی پاسگاه دشتی

  اصفهان

  شهیدقورچانی(تکواندو)

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

   

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- اتوبان چمران -خیابان مسجد طاهر

  اصفهان

  حیدرتاکی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان- خیابان پروین - خیابان افسر- سمت چپ ورزشگاه حیدر تاکی

  اصفهان

  باغ گلمحمدی

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- خیابان رباط دوم - جنب پارک گلمحمدی

  اصفهان

  فساران2

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان- روستای فساران

  اصفهان

  کمال آباد

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- روستای کمال اباد

  اصفهان

  کفران

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- روستای کفران

  اصفهان

  اسلام آباد

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- روستای اسلام آباد

  اصفهان

  اسفنداران

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- روستای اسفندران

  اصفهان

  جیلان آباد

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- روستای جیلان اباد

  اصفهان

  دستجا

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- روستای دستجا

  اصفهان

  روران

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان- جاده ابشار - کیلومتر 20- سمت راست جاده ازیران

  اصفهان

  فساران1

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان- روستای فساران

  اصفهان

  قهجاروستان

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- روستای قهجاورستان

  اصفهان

  13آبان

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  ادارات دولتی

  روباز

  نیروی زمینی

  اصفهان

  13آبان

  ورزشهای آبی روباز

  استخر روباز

  ادارات دولتی

  روباز

  نیروی زمینی

  اصفهان

  آبشار

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  بهزیستی

  اصفهان

  آبشار

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  بهزیستی

  اصفهان

  13آبان

  زمینهای ورزشی

  تنیس

  ادارات دولتی

  روباز

  نیروی زمینی

  اصفهان

  شهیدآقابابائی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  سپاه
  مطالب مرتبط

  موقعیت جغرافیایی استان اصفهان

  موقعیت جغرافیایی استان اصفهان

  استان اصفهان با مساحتی حدود 937‚105 کیلومترمربع بین 30 درجه و 43 دقیقه تا 34 درجه و 27 دقیقه عرض شمالی خط استوا و 49 درجه و 36 دقیقه تا 55 درجه و 31 دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ قرار گرفته است. این استان که در مرکز ایران ...

  |

  صنایع دستی استان اصفهان

  صنایع دستی استان اصفهان

  معرفی کامل صنایع دستی و سوغات فرهنگی اصفهان تاریخی ترین شهر مرکز ایران ، اصفهان نام دارد. این شهر به عنوان سومین شهر بزرگ و پرجمعیت ایران به شمار می رود و جزو بزرگترین مراکز تولید صنایع دستی مختلف ایران محسوب می ...

  |

  جاذبه گردشگری و دیدنی اصفهان

  جاذبه گردشگری و دیدنی اصفهان

  جاهای دیدنی اصفهان 1. میدان نقش جهان میدان نقش جهان هم‌چنین معروف با نام تاریخی میدان شاه و پس از انقلاب 1357 ایران با نام رسمی میدان امام، میدان مرکزی شهر اصفهان است که در قلب مجموعه تاریخی نقش ...

  |

  نظرات کاربران