در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهر اصفهان(1)-استان اصفهان

  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  اصفهان

  چمن محمدآباد

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان-جرقویه سفلی-محمدآباد

  اصفهان

  ساختمان اداری

  سایر

  ساختمان اداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان - ملک شهر-ورزشگاه کوثر

  اصفهان

  خانه سرایداری

  سایر

  سرایداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان - ملک شهر-ورزشگاه کوثر

  اصفهان

  خانه سرایداری

  سایر

  سرایداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان-خ بزرگمهر-کوچه مسجدالکریم - ورزشگاه شهید نصر

  اصفهان

  ورزشگاه شهیدنصر

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان-خ بزرگمهر-کوچه مسجدالکریم - ورزشگاه شهید نصر

  اصفهان

  موتورخانه استخر باران

  سایر

  ساختمان اداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان-خ بزرگمهر-کوچه مسجدالکریم - ورزشگاه شهید نصر

  اصفهان

  دفاتر هیاتهای ورزشی و اماکن پشتیبانی ورزشگاه تختی

  سایر

  دفاتر هیئتهای ورزشی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان-چهارراه تختی

  اصفهان

  فروشگاه

  سایر

  ساختمان اداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان-چهارراه تختی

  اصفهان

  سرایداری و دفتر سرا

  سایر

  سرایداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان-چهارراه تختی

  اصفهان

  سرای ورزشکاران

  سایر

  ساختمان آموزشی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان-چهارراه تختی

  اصفهان

  تالار اجتماعات

  سایر

  ساختمان آموزشی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان-چهارراه تختی

  اصفهان

  ساختمان اداری

  سایر

  ساختمان اداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- چهارراه تختی

  اصفهان

  دیواره صخره نوردی

  سالنهای سقف بلند

  دیواره صخره نوردی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- خ گلدسته - مجموعه سجادی

  اصفهان

  مرکز آموزش سجادی

  سایر

  ساختمان آموزشی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- خ گلدسته - مجموعه سجادی

  اصفهان

  خانه سرایداری

  سایر

  سرایداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- خ گلدسته - مجموعه سجادی

   

  اصفهان

  همت آباد

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- خ سپهسالار-ورزشگاه اصغرآباد

  اصفهان

  امیرحمزه

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان-امیرحمزه

  اصفهان

  دفتر هیات

  سایر

  دفاتر هیئتهای ورزشی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- خ گلدسته - مجموعه سجادی

  اصفهان

  خانه سرایداری

  سایر

  سرایداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان-خ پروین-خ افسر-سمت چپ ورزشگاه حیدر تاکی

  اصفهان

   

  سرایداری و دفتر استخر

  سایر

  ساختمان اداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان-خ جی -روبروی کوچه آتش نشانی

  اصفهان

  سالن بدنسازی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان-خ جی -کوچه آتش نشانی

  اصفهان

  دفتر هیات

  سایر

  دفاتر هیئتهای ورزشی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان-خ جی -کوچه آتش نشانی

  اصفهان

  سوئیت

  سایر

  ساختمان اداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان-خ جی -کوچه آتش نشانی

  اصفهان

  رختکن و بوفه استخر

  سایر

  رختکن

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان-خ ابوذر-نرسیده به شاهزاده ابراهیم

  اصفهان

  موتورخانه

  سایر

  ساختمان اداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- خوراسگان -سه راه ارغوانیه-مجموعه آزادی

  اصفهان

  سرایداری-انبار

  سایر

  سرایداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- خوراسگان -سه راه ارغوانیه-مجموعه آزادی

  اصفهان

  ساختمان اداری

  سایر

  ساختمان اداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- خوراسگان -سه راه ارغوانیه-مجموعه آزادی

  اصفهان

  اصطبل سوارکاری

  سایر

  سرایداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- خوراسگان -سه راه ارغوانیه

  اصفهان

   

  انبار-موتورخانه-کافی شاپ

  سایر

  ساختمان اداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- خوراسگان -سه راه ارغوانیه

  اصفهان

  سوئیت

  سایر

  خوابگاه ورزشکاران

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- دروازه شیراز

  اصفهان

  ساختمان اداری

  سایر

  ساختمان اداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- دروازه شیراز

  اصفهان

  موتورخانه

  سایر

  ساختمان اداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان-خ آتشگاه-خ باشگاه پلی اکریل

  اصفهان

  ساختمان اداری

  سایر

  ساختمان اداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان-رهنان- خ اشرفی اصفهانی-بلوار امام رضا-سمت چپ ورزشگاه طالقانی

  اصفهان

  سالن رزمی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان-خ اشرفی اصفهانی- بلوار امام رضا- سمت چپ ورزشگاه طالقانی

  اصفهان

  خانه سرایداری

  سایر

  سرایداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان-خ اشرفی اصفهانی- بلوار امام رضا- سمت چپ ورزشگاه طالقانی

  اصفهان

  ساختمان اداری

  سایر

  ساختمان اداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- محمدآباد- جرقویه علیا

  اصفهان

  رختکن

  سایر

  رختکن

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- هرند- بلوار معلم

  اصفهان

  ساختمان اداری

  سایر

  ساختمان اداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان-کوهپایه- خ اصلی- روبروی پمپ بنزین

  اصفهان

  ساختمان اداره کل

  سایر

  ساختمان اداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- خ آبشار سوم

  اصفهان

  مارچین

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان-خ اشرفی اصفهانی- بلوار امام رضا- سمت چپ ورزشگاه طالقانی

  اصفهان

  آسفالته کوثر

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان-ملک شهر-بلوار 17 شهریور

  اصفهان

  آسفالته هفتون

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان-خ پروین-خ افسر-سمت چپ ورزشگاه حیدر تاکی

  اصفهان

  آسفالته جروکان1

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان- خ آتشگاه-باشگاه پلی اکریل

  اصفهان

  جروکان

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان- خ آتشگاه-باشگاه پلی اکریل

  اصفهان

  آسفالته جروکان

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان- خ آتشگاه-باشگاه پلی اکریل

  اصفهان

  طالقانی

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان-رهنان- خ اشرفی اصفهانی-بلوار امام رضا-سمت چپ ورزشگاه طالقانی

  اصفهان

  بن رود

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان- ورزنه - شهرک امام جعفر- میدان معلم

  اصفهان

  خوراسگان

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان- خوراسگان -سه راه ارغوانیه

  اصفهان

  سگزی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان- سگزی

  اصفهان

  روستای جور

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان- روستای جور

  اصفهان

  روستای فیض آباد

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان-روستای فیض آباد

  اصفهان

  روستای هزیره و جبل

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان- روستای هزیره و جبل

  اصفهان

  روستای یک لنگی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان-روستای یک لنگی

  اصفهان

  روستای میرجعفر

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان- روستای میرجعفر

  اصفهان

  روستای سهر

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان-روستای سهر

  اصفهان

  روستای علون آباد

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان- روستای علون آباد

  اصفهان

  روستای آبچویه

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان- روستای آبچویه

  اصفهان

  روستای چیرمان

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان- روستای کمال بیک

  اصفهان

  روستای کمال بیک

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان- روستایکمال بیک

  اصفهان

  روستای مزرعه عبدا..

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان- روستای مزرعه عبدا..

  اصفهان

  تختی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  استادیوم فوتبال تا 10000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان- چهارراه تختی - ورزشگاه تختی

  اصفهان

  آزادی

  سالنهای رشته های خاص

  دو ومیدانی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- خوراسگان - سه راه ارغوانیه

  اصفهان

  انقلاب(خاکی)

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  پیست دو ومیدانی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  اصفهان- دروازه شیراز - ورزشگاه انقلاب

  اصفهان

  تختی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- چهارراه تختی - ورزشگاه تختی

  اصفهان

  خانه ژیمناستیک

  سالنهای رشته های خاص

  ژیمناستیک

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- خیابان جی

  اصفهان

  پیروزی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- خیابان جی -کوچه آتش نشانی

  اصفهان

  تختی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بوکس

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- چهارراه تختی - ورزشگاه تختی

  اصفهان

  تختی (17شهریور)

  سالنهای سقف بلند

  تا2000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- چهارراه تختی - ورزشگاه تختی

  اصفهان

  پایگاه قهرمانی

  سایر

  پایگاه قهرمانی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- کوی امام جعفر صادق -

  اصفهان

  پیروزی(شماره1)

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- خیابان جی -کوچه آتش نشانی

  اصفهان

  پیروزی

  سالنهای سقف بلند

  تا3500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- خیابان جی -کوچه آتش نشانی

  اصفهان

  تختی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- کوهپایه - خیابان اصلی - روبروی پمپ بنزین

  اصفهان

  کوثر

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  آمادگی جسمانی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- ملک شهر- بلوار 17 شهریور- جنب هزار دستگاه

  اصفهان

   

  شهیدصفوی پور(والیبال)

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان-خیابان کشاورزی- آخر خیابان سمت چپ

  اصفهان

  شهیدمعتمدی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان- محمدآباد-جرقویه علیا

  اصفهان

  تیپ جروکان

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  اصفهان-خیابان آتشگاه - خیابان باشگاه پلی اکریل
  مطالب مرتبط

  موقعیت جغرافیایی استان اصفهان

  موقعیت جغرافیایی استان اصفهان

  استان اصفهان با مساحتی حدود 937‚105 کیلومترمربع بین 30 درجه و 43 دقیقه تا 34 درجه و 27 دقیقه عرض شمالی خط استوا و 49 درجه و 36 دقیقه تا 55 درجه و 31 دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ قرار گرفته است. این استان که در مرکز ایران ...

  |

  صنایع دستی استان اصفهان

  صنایع دستی استان اصفهان

  معرفی کامل صنایع دستی و سوغات فرهنگی اصفهان تاریخی ترین شهر مرکز ایران ، اصفهان نام دارد. این شهر به عنوان سومین شهر بزرگ و پرجمعیت ایران به شمار می رود و جزو بزرگترین مراکز تولید صنایع دستی مختلف ایران محسوب می ...

  |

  جاذبه گردشگری و دیدنی اصفهان

  جاذبه گردشگری و دیدنی اصفهان

  جاهای دیدنی اصفهان 1. میدان نقش جهان میدان نقش جهان هم‌چنین معروف با نام تاریخی میدان شاه و پس از انقلاب 1357 ایران با نام رسمی میدان امام، میدان مرکزی شهر اصفهان است که در قلب مجموعه تاریخی نقش ...

  |

  نظرات کاربران