در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره دوم شهرستان دورود

   

  جنسیت مقطع نام نوع ناحیه آدرس تلفن
  پسرانه متوسطه دوره دوم شهید بهشتی استعداد درخشان   فاز دوم الغدیر خیابان نصر شرقی جنب فضای سبز    066-43235009    066-43246011 
  پسرانه متوسطه دوره دوم ولایت فقیه     دورود .24متری ولیعصر ،میعادسیزدهم 43234119
  پسرانه متوسطه دوره دوم خوارزمی نمونه دولتی   شهرستان دورود-کمربندی-جنب استادیوم طیب   43236365    43233214
  پسرانه متوسطه دوره دوم دبیرستان دهخدا      شهرستان دورود 800دستگاه انتهای خیابان خیام شرقی جنب باشگاه کشتی فرهنگیان      066-43231428      066-43239883
  پسرانه متوسطه دوره دوم امام جعفر صادق (ع)      شهرستان دورود- روبروی ساختمان کفش غزال- جنب تالار فرهنگیان  066-43221958 43228819 
  پسرانه متوسطه دوره دوم شاهد پسران     شهرستان دورود-روبروی مسجدالنبی    066-43234999      066-43232768
  دخترانه متوسطه دوره دوم نرگس      روستای ناصرالدین خیابان 13 آبان  43283330
  دخترانه متوسطه دوره دوم شاهد دختران     بلوار معلم جنب پارک دانشجو 43230497  43238150 
  دخترانه متوسطه دوره دوم حضرت معصومه 1      کوی شهید بهشتی- جنب مسجدالنبی - جنب دبیرستان سیداحمدخمینی (ره) وجنب مدرسه ابتدایی رسالت  43235408
  دخترانه متوسطه دوره دوم حضرت مریم (ع)      شهرستان دورود خ صفا میدان سعدی روبروی پارک راه آهن  066-432225193
  دخترانه متوسطه دوره دوم فاطمیه     شهرستان دورود  
  دخترانه متوسطه دوره دوم پروین اعتصامی      خیابان راه آهن جنب حسینیه راه آهن  
  دخترانه متوسطه دوره دوم سید احمد خمینی     شهرستان دورود  
    متوسطه دوره دوم حدیث     شهرستان دورود، بخش مرکزی، بلوار حدیث، فاز دوم، یاسمن اول  066-43233007
    متوسطه دوره دوم باقرالعلوم     نرسیده به پل عزت آباد جنب سالن کامیون داران    066-43234692      066-43231907
  نظرات کاربران