در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره دوم کرمانشاه

   

  مقطع نام نوع ناحیه آدرس
  متوسطه دوره دوم   حکیم نظامی عادی دولتی 2 وکیل آقا شترگلوجنب پارک کوثر
  متوسطه دوره دوم    شهدای انقلاب عادی دولتی 2 گمرک خیابان کزازی جنب گذرنامه سابق
  متوسطه دوره دوم   شادروان علی اشرف رادمنش عادی دولتی 2 بازارتوپخانه ضلع شرقی
  متوسطه دوره دوم   رازی(در دست احداث) عادی دولتی 2 شهرک امام خمینی بربلوارضلع شمالی
  متوسطه دوره دوم   شهید چمران ایثارگران 2 خیابان گمرک ضلع شرقی
  متوسطه دوره دوم  بزرگسالان شهیددکترمفتح عادی دولتی 2 خیابان کوهساری جنب جمع خانه الحق
  متوسطه دوره دوم  بزرگسالان شهدای انقلاب عادی دولتی 2 خیابان آرامگاه تپه مصلی جنب مقبره خانه خراب
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران