در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره اول رودسر

   

  مقطع جنسیت نام نوع آدرس تلفن
  متوسطه دوره اول دخترانه پروین اعتصامی عادی دولتی رودسر - سرپل غربی - بعد از درمانگاه شماره یک - مدرسه پروین اعتصامی 013-42620422
  متوسطه دوره اول دخترانه کفایت تقی زاده  نمونه دولتی گیلان - رودسر - خیابان فرهنگ روبروی اداره برق - دبیرستان نمونه دولتی کفایت تقی زاده 013-42629901
  متوسطه دوره اول پسرانه شهید چمران نمونه دولتی گیلان ، رودسر ، خیابان هفتاد و دو تن ، کوچه ی طیاری کد پستی : 4481819935    42623073    42610733
  متوسطه دوره اول پسرانه امام خمینی (ره) عادی دولتی گیلان : رودسر - سرپل شرقی ، خیابان ولی عصر ،خ فلسطین 014-26230588
  متوسطه دوره اول دخترانه معصومیه عادی دولتی شهرک شهید انصاری خیابان معلم 42627059
  متوسطه دوره اول دخترانه شهیده زهره بنیانیان عادی دولتی رودسر سرپل شرقی کوچه شهید فعال 42632061
  متوسطه دوره اول دخترانه اسوه عادی دولتی خیابان شهدا- شهرک شهید رجایی- دبیرستان اسوه 013-42622079
  متوسطه دوره اول دخترانه الزهرا(س) عادی دولتی روستای حسن سرا  
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران (2)