در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس ابتدایی کرمان (در حال بروز رسانی)

   

  جنسیت

  نام

  نوع

  ناحیه

  آدرس

  تلفن

  دخترانه

  شهیدمهدوى

  غیردولتی

  2

  بلوارجمهورى اسلامی خ هزارویک شب 16مترى گلستان

  2444059

  پسرانه

  شهیدذهاب ناظورى 1

  عادی-دولتی

  2

  بلوارجمهورى اسلامی طاهرآباد

  2121100

  دخترانه

  هانی ابن عروه 1

  عادی-دولتی

  2

  بلوارجمهورى اسلامی کوى استاندارى

  48122

  پسرانه

  شهداء 11

  عادی-دولتی

  2

  بلوارجمهورى اسلامی کوى فرهنگیان

  2117219

  دخترانه

  شهداء 7

  عادی-دولتی

  2

  بلوارجمهورى اسلامی کوى فرهنگیان خ ناظم الاسلام

  43277

  پسرانه

  پارادیس

  غیردولتی

  2

  بلوارجمهورى خیابان امام جمعه ک 21

  2440022

  دخترانه

   امام هادى (ع )

  غیردولتی

  2

  بلوارجمهورى روبه روى راهنمایی رانندگی

  2110589

  دخترانه

  نیکان

  غیردولتی

  2

  بلوارجهادک 37پلاک 61

  2723857

  پسرانه

  شهیدمهدوى شماره 2

  غیردولتی

  2

  بلوارحمزه کوچه شماره 18

  2440964

  دخترانه

  مهرآئین

  غیردولتی

  2

  بلوارشیرازخ حافظیه 9و 11

  2444813

  پسرانه

  درخشان

  غیردولتی

  2

  بلوارکشاورزک 10

  2113937

  پسرانه

  میرزاصادق

  عادی-دولتی

  2

  بیست مترى دانشجوجنب مرکزمخابرات شماره هفتم

  271466

  دخترانه-پسرانه

  شهیدشیخ احمدروحی (1)

  عادی-دولتی

  2

  جاده سیدى شهرک ثاراله

  3510214

  پسرانه

  انصار

  غیردولتی

  2

  جنب پمپ بنزین جاده قدیم زرند

  3114803

  دخترانه

  علویه

  عادی-دولتی

  2

  جنب مدرسه هندوزاده

  3114700

  پسرانه

   شهیدمهدوى

  غیردولتی

  2

  چهارراه فرهنگیان بلوارمعلم خ صائب فرعی 2

  2122440

  پسرانه

  امید

  عادی-دولتی

  2

  خ 20مترى دانشجو

  2731910

  دخترانه

  حدیث

  عادی-دولتی

  2

  خ 20مترى دانشجو

  2711010

  دخترانه

  شکوفه هاى مهر

  غیردولتی

  2

  خ 20مترى دانشجوجنب آشپزباشی

  2720393

  پسرانه

  یاسر 1

  عادی-دولتی

  2

  خ 20مترى شهیدمفتح ک مسلم

  2719070

  پسرانه

  اباصالح (عج )

  عادی-دولتی

  2

  خ 24آذرخ بوستان

  2474909

  دخترانه

  مهرآوران

  غیردولتی

  2

  خ 24آذرک شماره 22

  2443886

  پسرانه

  میثم

  عادی-دولتی

  2

  خ استقلال ک تبریزچی  پسرانه میثم

  2446526

  پسرانه

  ادیب

  غیردولتی

  2

  خ امام جمعه کوچه آبنوس کوچه سبحان

  2444977

  دخترانه

  سیدحسین حسینی

  عادی-دولتی

  2

  خ باستانی پاریزى

  3110887

  دخترانه

  شهریارى

  عادی-دولتی

  2

  خ باهنرخ دادبین

  2223658

  دخترانه

  طلوع فجر

  عادی-دولتی

  2

  خ بهمنیار

  2441389

  پسرانه

  سلمان فارسی

  عادی-دولتی

  2

  خ بهمنیارخ زهره کرمانی

  2441122

  پسرانه

  نوردانش

  غیردولتی

  2

  خ بهمنیارخ زهره کرمانی

  2453304

  دخترانه

  شایستگان

  عادی-دولتی

  2

  خ پاسداران جنب شرکت تعاونی ناحیه دو

  2724256

  دخترانه

  نواندیشان

  غیردولتی

  2

  خ جامی جنوبی

  2226863

  دخترانه

  امام محمدغزالی 1

  عادی-دولتی

  2

  خ جهادک شماره 63

  2441039

  پسرانه -دخترانه

  سعدى -شهیدآیت الله غفارى

  عادی-دولتی

  2

  خ جهادکوچه شهیدده یعقوبی ک شماره 31

  2723321

  پسرانه

  البرز

  غیردولتی

  2

  خ حافظجنب تعاونی اداره راه پلاک 375

  2721846

  پسرانه

  اردشیرهمتی

  عادی-دولتی

  2

  خ دادبین ک شهیدصدیقی

  2222962

  پسرانه

  حسن توکلی

  عادی-دولتی

  2

  خ روبروى اداره کار

  228435

  دخترانه

  معرفت

  عادی-دولتی

  2

  خ سده بین راهنمایی آیت الله کاشانی و سلمه

  2719240

  پسرانه- دخترانه

  مجیدانجم شعاع (1)- میرزاحسین وزیر

  عادی-دولتی

  2

  خ شریعتی ک شهیدصمدانی

  2231656

  دخترانه

  بانومجتهده امین

  غیردولتی

  2

  خ شفاک شماره 8

  2121797

  پسرانه

  شهردارى

  غیردولتی

  2

  خ شهداچهارراه اژدرى

  223980

  دخترانه

  صدرا

  غیردولتی

  2

  خ شهدائانتهاى ک وزیرى

  267788

  پسرانه

   حاج ابوالقاسم هرندى

  عادی-دولتی

  2

  خ شهدائک وزیرى

  2231329

  دخترانه

  حمزه 1

  عادی-دولتی

  2

  خ شهدائک وزیرى نسب

  3128250

  دخترانه

  ارباب زاده

  عادی-دولتی

  2

  خ شهیدبهشتی ک نصر

  2444810

  پسرانه

  واحد

  غیردولتی

  2

  خ شهیدرجایی ک .ش 60

  2710556

  پسرانه

  رضویه

  عادی-دولتی

  2

  خ شهیدرجائی جنب تربیت معلم پسران

  231320

  دخترانه

  بهشت

  غیردولتی

  2

  خ شهیدنامجوک شماره 11

  2442010

  پسرانه

  امیرکبیر

  غیردولتی

  2

  خ شهیدنامجوکوچه طاهرى

  2440961

  دخترانه

  آئین روشن

  غیردولتی

  2

  خ فارابی ک گلستان ک آل محمد

  2445318

  پسرانه

  اشرفی اصفهانی

  عادی-دولتی

  2

  خ فردوسی

  2231538

  دخترانه

  خواجو 1

  عادی-دولتی

  2

  خ فردوسی خ وحشی بافقی

  2229415

  پسرانه

  ایمان

  غیردولتی

  2

  خ فردوسی کوى عباس علی ک ایمان پ 12

  262676

  دخترانه

  نورهدایت

  غیردولتی

  2

  خ فیروزآباد

  260266

  پسرانه

  شهداء 39

  عادی-دولتی

  2

  خ فیروزآبادانتهاى ک بهشت

  223201

  پسرانه

  صمدیه لباف

  عادی-دولتی

  2

  خ فیروزآبادک حافظ

  2231325

  دخترانه

  قدسی کرمانی

  عادی-دولتی

  2

  خ فیروزآبادک حافظ

  3122015

  پسرانه

  شهیدهندوزاده

  عادی-دولتی

  2

  خ مدیریت انتهاى دادبین

  3113802

  دخترانه

  سلمه

  عادی-دولتی

  2

  خ مهدیه -خ سده ک 19

  2718042

  پسرانه

  خرد

  غیردولتی

  2

  خ هزارویکشب

  2448271

  دخترانه

  ابن سینا

  عادی-دولتی

  2

  زنگی آباد-خ امام -خ شهیدباهنر

  2625

  پسرانه

  ثارالله

  عادی-دولتی

  2

  شهرباغین خ امام

  3372049

  دخترانه

  سپهردانش

  غیردولتی

  2

  شهرک الغدیربلواربعثت

  2812892

  پسرانه

  مهر

  غیردولتی

  2

  شهرک باهنرخ بحرالعلوم

  2443229

  دخترانه

  زینب

  غیردولتی

  2

  شهرک شهیدباهنرخیابان رزمندگان

  40716

  دخترانه

  شهداهوانیروز

  عادی-دولتی

  2

  شهرک هوانیروز

  230031

  پسرانه

  طالقانی هوانیروز

  عادی-دولتی

  2

  شهرک هوانیروز

  2861266

  پسرانه

  شریف

  غیردولتی

  2

  الغدیررضوان 5

  2813029

  دخترانه

  پانزده خرداد

  عادی-دولتی

  2

  فیروزآبادبلوارباستانی پاریزى ک مهران

  3111708

  پسرانه

  آزادگان

  عادی-دولتی

  2

  کرمان -اختیارآباد

  532099

  پسرانه

  عماد

  غیردولتی

  2

  کرمان بلوارجمهورى اسلامی خ امام جمعه ک شماره 6پ 43

  2448520

  دخترانه

  دانشوران

  غیردولتی

  2

  کرمان بلوارکوثرخ بحرالعلوم خ رزمندگان جنب مدرسه زینب

  2449043

  پسرانه

  فردوسی

  غیردولتی

  2

  کرمان خ ابوحامد

  226616

  پسرانه

  حجتیه

  عادی-دولتی

  2

  کرمان -روستاى حجت آباد

  203

  دخترانه

  پروین اعتصامی

  عادی-دولتی

  2

  کرمان زنگی آباد

  2072

  پسرانه

  آزادى

  عادی-دولتی

  2

  کرمان -زنگی آبادخ شهیدباهنر

  2371

  پسرانه

  شهیدکامیاب

  عادی-دولتی

  2

  کرمان -زنگی آباد-خیابان معلم

  2522

  پسرانه

  علامه دهخدا

  غیردولتی

  2

  کرمان -میدان قرنی خ سعدى

  223758

  دخترانه

  کرامت

  عادی-دولتی

  2

  میدان آزادى خ شهیدبهشتی ک شهیداحمدمحتشم

  2448496

  دخترانه

  مهدیه

  عادی-دولتی

  2

  میدان عاشوراپشت دادگاه انقلاب خ ورزش

  2721300

   

   

   

   

   

   
  مطالب مرتبط

  ضرورت اجرای طرح «پرستار مدرسه» در مدارس

  ضرورت اجرای طرح «پرستار مدرسه» در مدارس

  تهران (پانا) - دبیرکل خانه پرستار معتقد است که حضور پرستاران در مدارس نقش مهمی در ارتقای سلامت دانش‌آموزان دارد، گفت طرح «پرستار مدرسه» را می‌توان با هدف پیشگیری و ارتقای سلامت دانش‌آموزان در مدارس کشور اجرا کرد‌.

  |

  صنایع دستی استان کرمان

  صنایع دستی استان کرمان

  معرفی صنایع دستی کرمان و سوغات توریست پسند کرمان یکی از شهرهای تاریخی مرکز ایران است که جاذبه های دیدنی فراوانی دارد. این شهر جزو تاریخی ترین شهرها به شمار می رود و مناطق آب و ...

  |

  نظرات کاربران