در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره اول دخترانه سنندج

   

  جنسیت مقطع نام نوع ناحیه آدرس تلفن
  دخترانه متوسطه دوره اول رستگاران غیر دولتی 2 سنندج - خ تکیه وچمن - ضمیمه 3564992
  دخترانه متوسطه دوره اول رستگاران غیر دولتی   قروه - خ شهید مطهری 872524007
    متوسطه دوره اول امام سجاد غیر دولتی   خ اکباتان - جنب اداره غله 2266983
    متوسطه دوره اول ئه ستیره غیر دولتی   مریوان - بلوار شهید عبادت 3390997

   
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران (1)