در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهر مهران -استان ایلام  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  مهران

  روستای گلان

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای گلان

  مهران

  شهرک اسلامیه

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  روستای شهرک اسلامیه

  مهران

  سالن چند منظوره ورزشی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  بلوار امام خمینی (ر ه) - مجموعه ورزشی شهدا

  مهران

  چالاب

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  مهران

  چالاب

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  مهران - روستای چالاب

  مهران

  شهرک اسلامیه

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  مهران - شهرک اسلامیه

  مهران

  مجموعه شهدا(کشتی،ژیمناستیک)

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مهران - بلوار امام ( ره) مجموعه ورزشی شهداء

  مهران

  مجموعه شهدا(بانوان)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مهران - بلوار امام ( ره) مجموعه ورزشی شهداء

  مهران

  تختی

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مهران - بلوار امام (ره)

  مهران

  مهران

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  استادیوم فوتبال تا 5000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  مهران- بلوار امام (ره)

  مهران

  مجموعه شهدا(22بهمن)

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مهران - بلوار امام ( ره) مجموعه ورزشی شهداء

  مهران

  سالن 600 نفری

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  جنب اداره جهاد کشاورزی

  مهران

  مجتمع ورزشی شهدای آموزش و پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  آموزش و پرورش

   

  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران