در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهردهلران -استان ایلام


  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  دهلران

  میمه زرین آباد

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  بخش میمه زرین آباد

  دهلران

  چندمنظوره دهلران

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  بلوار ورودی مسکن مهر انصار الحسین

  دهلران

  شهرک انقلاب

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  دهلران روستای شهرک انقلاب

  دهلران

  جلیزی بالا

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  دهلران - روستای جلیزی بالا

  دهلران

  موسیان

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  دهلران - شهر موسیان

  دهلران

  مجموعه تختی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  دهلران - خ جمهوری اسلامی - مجموعه ورزشی تختی

  دهلران

  مجموعه تختی

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  دهلران - خ جمهوری اسلامی - مجموعه ورزشی تختی

  دهلران

  مجموعه تختی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  دهلران - بلوار بسیج

  دهلران

  مجموعه تختی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  دهلران - خ جمهوری اسلامی - مجموعه ورزشی تختی

  دهلران

  موسیان

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  موسیان - بلوار ورودی موسیان

  دهلران

  پهله زرین آباد

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  دهلران - بخش پهله زرین آباد

  دهلران

  مجموعه تختی

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  دهلران - خ جمهوری اسلامی - مجموعه ورزشی تختی

  دهلران

  پهله زرین آباد

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  دهلران - بخش پهله زرین آباد

  دهلران

  شهرک انقلاب

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  دهلران - روستای انقلاب

  دهلران

  دهلران

  سالنهای سقف بلند

  تا3500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  دهلران

  مجتمع ورزشی شهدای آموزش و پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  آموزش و پرورش

   

  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران