در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهرچالدوران-استان آذربایجان غربی


  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  چالدران

  چمران

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  وزنه برداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  چالدران - بلوار شهید رجایی استادیوم شهید چمران

  چالدران

  چمران

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  استادیوم فوتبال تا 1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  چالدران - بلوار شهید رجایی استادیوم شهید چمران

  چالدران

  چمران

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  چالدران - بلوار شهید رجایی استادیوم شهید چمران

  چالدران

  سیدصدرالدین(آقایان)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  چالدران - خ آزادگان- روبروی مدرسه شبانه روزی

  چالدران

  کلیسای کندی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  چالدران – روستای کلیسا کندی

  چالدران

  چمران

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  چالدران - بلوار شهید رجایی استادیوم شهید چمران

  چالدران

  کوثر(بانوان)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  چالدران - خ آزادگان- روبروی مدرسه شبانه روزی

  چالدران

  روستای سعدل

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  چالدران روستای سعدل سالن ورزشی آموزش پرورش

  چالدران

  عصمت

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  چالدان سالن ورزشی عصمت آموزش پرورش

  چالدران

  شهید زاهد آموزش پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  سالن ورزشی آموزش پرورش چالدران

  چالدران

  سالن ورزشی جهادکشاورزی چالدران

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  چالدران

  کلیه اماکن ورزشی روباز

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  ادارات دولتی

  روباز

   

  چالدران

  سالن 2000 نفری

  سالنهای سقف بلند

  تا2000 نفری

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

   

  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران