در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهر پیرانشهر-استان آذربایجان غربی

  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  پیرانشهر

  زمین ورزشی گردکشانه

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

   

  پیرانشهر

  سالن بانوان

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  پیرانشهر استادیوم شهید بهشتی

  پیرانشهر

  انقلاب

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  پیرانشهر- خ بهشتی جنب آموزش و پرورش

  پیرانشهر

  پیرانشهر

  سالنهای سقف بلند

  تا2000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  پیرانشهر - خ بهشتی جنب اداره راه و ترابری

  پیرانشهر

  آزادی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  پیرانشهر- خ بهشتی جنب اداره راه وترابری

  پیرانشهر

  آزادی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  استادیوم فوتبال تا 1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  پیرانشهر - خ بهشتی جنب اداره راه و ترابری

  پیرانشهر

  پیرانشهر

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  پیرانشهر -خیابان بهشتی روبروی استادیوم آزادی

  پیرانشهر

  آزادی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  جایگاه تماشاچی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  پیرانشهر - خ بهشتی جنب اداره راه و ترابری

  پیرانشهر

  آزادی(آقایان)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  پیرانشهر- استادیوم آزادی

  پیرانشهر

  پسوه

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

   

  پیرانشهر

  کهنه لاهیجان

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

   

  پیرانشهر

  جلدیان

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

   

  پیرانشهر

  شین آباد

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

   

  پیرانشهر

  چیانه

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  پیرانشهر روستای چیانه

  پیرانشهر

  شهید مطهری آموزش پرورش

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  پیرانشهر

  شهید طالقانی آموزش پرورش

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  پیرانشهر

  گردکشانه آموزش پرورش

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  پیرانشهر روستای گردکشانه سالن وزشی آموزش پرورش

  پیرانشهر

  روستای پسوه

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  پیرانشهر روستای پسوه سالن ورزشی

  پیرانشهر

  سالن ورزشی جهاد کشاورزی پیرانشهر

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

   
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران