در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهر بوکان-استان آذربایجان غربی  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  بوکان

  مجموعه وحدت

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  بوکان - خ ورزش استادیوم وحدت

  بوکان

  مجموعه وحدت

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  باستانی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  بوکان - خ ورزش- استادیوم وحدت

  بوکان

  مجموعه وحدت

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  استادیوم فوتبال تا 5000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  بوکان - خ ورزش- استادیوم وحدت

  بوکان

  مجموعه وحدت

  سالنهای سقف بلند

  تا3500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  بوکان - خ ورزش- استادیوم وحدت

  بوکان

  مجموعه وحدت(والیبال،بسکتبال)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  بوکان - خ ورزش استادیوم وحدت

  بوکان

  مجموعه وحدت

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  بوکان - خ ورزش استادیوم وحدت

  بوکان

  مجموعه وحدت

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بوکس

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  بوکان - خ ورزش استادیوم وحدت

  بوکان

  مجموعه وحدت

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  تنیس روی میز

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  بوکان - خ ورزش استادیوم وحدت

  بوکان


  بانوان1

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  بوکان - فلکه مادر خ ساحلی

  بوکان

  استخربوکان

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  بوکان

  قره موسالو

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  بوکان – روستای قره موسالو

  بوکان

  رحیم خان

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  بوکان روستای رحیم خان

  بوکان

  بانوان2

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  بوکان -اسلام آباد

  بوکان

  آقایان

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  بوکان- شهرک فرهنگیان

  بوکان

  داشبند

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

   

  بوکان

  سالن تمرینی اداره برق بوکان

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولنی

  سرپوشیده

   

  بوکان

  اداره آب و فاضلاب

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  ادارات دولنی

  روباز

   

  بوکان

  داشبند

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات دولنی

  سرپوشیده

  بوکان روستای داشبند

  بوکان

  مشارکتی

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  ادارات دولنی

  سرپوشیده

   

  بوکان


  سوم خرداد

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  ادارات دولنی

  سرپوشیده

  بوکان مدرسه سوم خرداد

  بوکان

  سالن ورزشی جهادکشاورزی بوکان

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولنی

  سرپوشیده

   

  بوکان

  پیست اتومبیلرانی شهرداری بوکان

  میدانهای اختصاصی

  پیست اتومبیلرانی

  ادارات دولنی

  روباز

   

  بوکان

  پیست اسکیت شهرداری بوکان

  زمینهای ورزشی

  پیست اسکیت

  ادارات دولنی

  روباز

   

  بوکان

  زمین والیبال بسکتبال شهرداری بوکان

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  ادارات دولنی

  روباز

   

  بوکان

  سالن ورشی کارگران بوکان

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولنی

  سرپوشیده

   

  بوکان

  کلیه اماکن ورزشی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولنی

  سرپوشیده

   

  بوکان

  کلیه اماکن ورزشی روباز

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  ادارات دولنی

  روباز

   

  بوکان


  کلیه اماکن ورزشی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

   

  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران