در حال بارگذاری ...
  
 • زمان دوره کارآموزی هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش استان کردستان اعلام شد

  معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش کردستان از اعلام زمان آغاز دوره کار آموزی و کار ورزی هنرجویان هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش استان کردستان خبر داد.

  طالب محمدی معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان با اعلام این خبر گفت: با توجه به توافق به عمل آمده با نهادها، ارگانها، مراکز صنعتی، کشاورزی و خدماتی در سطح استان 7688 هنرجو پایه سوم هنرستان های فنی وحرفه ای وکاردانش این استان با نظارت ستادهای کارورزی و کارآموزی شهرستان ها و مناطق و هنرستان های تابعه و همکاری 500 مربی ناظر که از هنرآموزان باتجربه و آشنا به مبانی کارآفرینی هستند.

  از روز شنبه اول تیر ماه سال 92 به منظور نیل به اهداف تخصصی رشته مربوطه و رفع کمبودهای محیط آموزشی ، آشنایی با جایگاه شغلی رشته تحصیلی ، تشویق و ایجاد خودباوری و سخت کوشی در هنرجویان هنرستان ها ، آشنایی با مسائل و روابط اجتماعی وانسانی در محیط کار و آشنا نمودن مراکز تولیدی و خدماتی با آموخته ها و توانمندی هنرجویان ؛ در مراکز تولیدی و خدماتی سطح استان حضور یافته و در صورت کسب موفقیت در این دوره گواهینامه پایان دوره کارآموزی را که یکی از ارکان فارغ التحصیلی و دریافت دیپلم است دریافت خواهند کرد.

  محمدی با بیان اینکه وظیفه تعیین محل های کارآموزی وکارورزی برعهده مربیان ناظر هنرستان ها خواهد بود، اظهار داشت الگوی تدریس مهارت آموزی شامل 5 مرحله توضیح و نمایش مهارت ، اجرای مهارت ، تمرین عادی ، تمرین هدایت شده وتمرین مستقل است که ارائه درس کارآمورزی وکارورزی متناسب با آخرین مرحله ( تمرین مستقل ) این نوع تدریس ارائه می شود.
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران