در حال بارگذاری ...
  
 • برنامه رسمی مدارس سال تحصیلی آینده هم در ۵ روز هفته است

  وزیر آموزش و پرورش گفت: برنامه رسمی مدارس در سال تحصیلی آینده هم پنج روز در هفته ارائه می شود.

  حمیدرضا حاجی بابایی، اظهار داشت: اقداماتی که در آموزش و پرورش انجام می شود، بر اساس سند تحول بنیادین است و بر این اساس نیز بررسی های کارشناسی انجام می شود.

  وی ادامه داد: در راهکار 1،1 و 21،6 سند تحول آموزش و پرورش به متناسب سازی ساعات و روزهای آموزشی اشاره شده است.

  حاجی بابایی افزود: ساعات آموزش رسمی در روزهای شنبه تا چهارشنبه برگزار می شود و در روزهای پنج شنبه فعالیت های پرورشی و فرهنگی با هماهنگی مسئولان مدرسه اجرا می شود.

  وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه «آیا در سال تحصیلی آینده هم ساعات آموزشی از روز شنبه تا چهارشنبه خواهد بود؟»، گفت: فعالیت هایی که در آموزش و پرورش انجام می شود، مبتنی بر قانون است و تا زمانی که قانون تغییر نکرده است، اجرا می شود.

  به گزارش فارس، در راهکار 1،1 سند تحول آموزش و پرورش آمده است: طراحی، تدوین و اجرای برنامه درسی ملی بر اساس اسناد تحول راهبردی و باز تولید برنامه های درسی موجود با تأکید بر: الف) متناسب سازی حجم و محتوای کتب درسی و ساعات و روزهای آموزشی با توانمندی ها و ویژگی های دانش آموزان؛ ب)حاکمیت رویکرد فرهنگی ـ تربیتی در تولید محتوا و تقویت شایستگی های پایه دانش آموزان؛ ج) بهره مندی فزون تر از روش های فعال، خلاق و تعالی بخش؛ د) بهره گیری از تجهیزات و فناوری های نوین آموزشی و تربیتی در راستای اهداف؛ ه) توجه بیشتر به تفاوت های فردی به ویژه هویت جنسیتی دانش آموزان و تفاوت های شهری و روستایی.

  در راهکار 21،6 آمده است: تحول در ساختار و مدیریت زمان آموزش در مدارس و تعیین و متناسب سازی ساعات و روزهای آموزشی در طول هفته.
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران