در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره دوم بجنورد (در حال بروز رسانی)

   

  جنسیت

  نام

  نوع

  آدرس

  تلفن

  پسرانه

  دانش

  عادی-دولتی

  بجنوردخ 17شهریورشمالی خ شهیدنوریان

  22622

  پسرانه

  شهیدحسن حسن آبادى

  عادی-دولتی

  خیابان حر

  22911

  پسرانه

  طالقانی

  عادی-دولتی

  چهارراه ژاندرمرى جنب بیمارستان ارتش

  22604

  پسرانه

  همت

  عادی-دولتی

  بجنوردخ شهیدرضاامامی شمالی

  22628

  پسرانه

  طالقانی

  عادی-دولتی

  چهارراه ژاندرمرى جنب بیمارستان ارتش

  22604

  پسرانه

  همت

  عادی-دولتی

  بجنوردخ شهیدرضاامامی جنوبی

  22628

  پسرانه

  دانش

  عادی-دولتی

  خ 17شهریورخ شهیدتندگویان

  22622

  پسرانه

  شهیدحامی

  عادی-دولتی

  بجنوردروستاى گیفان بالا

   

  پسرانه

  حصار

  عادی-دولتی

  بجنوردبخش گرمخان -روستاى حصار

   

  پسرانه

  شهدائارکان

  عادی-دولتی

  روستاى ارکان

   

  پسرانه

  دراقانلو

  عادی-دولتی

  روستاى دراقانلو

   

  پسرانه

  اسفیدان

  عادی-دولتی

  روستاى اسفیدان

   

  پسرانه

  بدرانلو

  عادی-دولتی

  روستاى بدرانلو

   

  پسرانه

  گریوان

  عادی-دولتی

  روستاى گریوان

   

  پسرانه

  علوى 1

  عادی-دولتی

  بجنوردخیابان طالقانی 11

  2225991

  پسرانه

  علوى 2

  عادی-دولتی

  بجنوردخیابان طالقانی -طالقانی 11

  2225991

  پسرانه

  شریعتی 2

  عادی-دولتی

  بجنوردخیابان چمران

   

  پسرانه

  شبانه روزى سالار شهیدان (ع )

  عادی-دولتی

  خ شهیدبهشتی شمالی چهارراه شهردارى

   

  پسرانه

  باغچق

  عادی-دولتی

  روستاى باغچق

  22222222

  پسرانه

  علامه امینی

  عادی-دولتی

  مقابل میدان تره بار

  22222222

  پسرانه

  تلاش

  عادی-دولتی

  بجنوردروبروى بیمارستان امام علی

   

  پسرانه

  خیام

  عادی-دولتی

  بجنورد

   

  پسرانه

  شبانه روزى شهرک قلعه جق

  عادی-دولتی

  شهرک قلعه جق

   

  پسرانه

  پیش دانشگاهی طالقانی

  عادی-دولتی

     

  دخترانه

  22بهمن

  عادی-دولتی

  خ شهیدشمالی جنب تربیت معلم امام صادق (ع )

  25179

  دخترانه

  اسمائ

  عادی-دولتی

  خ فردوسی بالاترازپل منطقه

  21972

  دخترانه

  سمیه

  عادی-دولتی

  خ طالقانی شرقی میدان 17شهریور

  22621

  دخترانه

  عصمت

  عادی-دولتی

  طالقانی غربی شریف واقفی 5جنب مدرسه عفت

  23222

  دخترانه

  15خرداد

  عادی-دولتی

  انتهاى خ 17شهریورجنوبی فلکه دفاع مقدس

  25178

  دخترانه

  ام سلمه گریوان

  عادی-دولتی

  روستاى گریوان

   

  دخترانه

  معراج ارکان

  عادی-دولتی

  روستاى ارکان

   

  دخترانه

  نوده

  عادی-دولتی

  روستاى نوده

   

  دخترانه

  شبانه روزى 22بهمن

  عادی-دولتی

  بجنوردانتهاى خ شهیدبهشتی چهارراه جوادیه

   

  دخترانه

  اسفیدان

  عادی-دولتی

  روستاى اسفیدان

  2223434

  دخترانه

  فروزان

  عادی-دولتی

  روستاى چناران

   

  دخترانه

  تلاش

  عادی-دولتی

  بجنورد روبروى بیمارستان امام علی (ع )

   

  دخترانه

  شبانه روزى عالمیه گیفان

  عادی-دولتی

  گیفان

  1

  دخترانه

  عفاف

  عادی-دولتی

  بجنوردروستاى حصارگرمخان

   

  پسرانه

  سما

  غیردولتی

  بجنورد

   

  پسرانه

  اندیشه سازان

  غیردولتی

  شهرى

   

  دخترانه

  علوم

  غیردولتی

  خ طالقانی شرقی جنب دادگسترى سابق

  2251333

  دخترانه

  پروین اعتصامی

  غیردولتی

  خ طالقانی غربی روبروى اداره برق 1241

  2241632

  دخترانه

  سما

  غیردولتی

  خ طالقانی شرقی 24

  2228459

  پسرانه

  پیش دانشگاهی سالارشهیدان

  عادی-دولتی

  خ شهیدبهشتی شمالی چهارراه شهردارى

   

   

  پسرانه

  پیش دانشگاهی امام حسن مجتبی (ع)

  عادی-دولتی

  انتهاى چمران نرسیده به دوراهی ملکش

  2223678

  دخترانه

  پیش دانشگاهی حضرت زینب

  عادی-دولتی

  چهارراه مخابرات

   

  دخترانه

  پیش دانشگاهی دخترانه تلاش

  عادی-دولتی

  بجنورد

   

  دخترانه

  پیش دانشگاهی  22بهمن

  عادی-دولتی

  خ شهیدبهشتی جنب تبیت معلم امام صادق (ع )

   

  دخترانه

  پیش دانشگاهی حضرت زینب (س)

  عادی-دولتی

  بجنوردخ شریعتی چهارراه مخابرات

   

  پسرانه

  پیش دانشگاهی سما

  غیردولتی

  خیابان امام خمینی

  2253559

  پسرانه

  پیش دانشگاهی اندیشه سازان

  غیردولتی

  بجنورد

  2414014

  دخترانه

  پیش دانشگاهی علوم

  غیردولتی

  بجنوردپیش دانشگاهی غیردولتی علوم

   

  دخترانه

  پیش دانشگاهی سما

  غیردولتی

  خیابان مادرروبروى مهدگلهاپلاک 82

  2223567

  دخترانه

  پیش دانشگاهی بزرگسالان علوم

  غیردولتی

  خیابان طالقانی

  2251333

  دخترانه

  پیش دانشگاهی بزرگسالان پروین اعتصامی

  غیردولتی

  خیابان طالقانی

   

  دخترانه

  پیش دانشگاهی پروین

  غیردولتی

  بجنورد

   

   
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران (2)