در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره اول بجنورد (در حال بروز رسانی)

   

  جنسیت

  نام

  نوع

  آدرس

  تلفن

  پسرانه

  ابوریحان بیرونی 1

  عادی-دولتی

  بجنوردخ امام خمینی (ره )شرقی پشت پمپ بنزین

  22831

  پسرانه

  ادیب بجنوردى

  عادی-دولتی

  خ شهیدچمران کوچه حنائی

  224964 2222159

  پسرانه

  امیرکبیر

  عادی-دولتی

  بجنوردخ فردوسی کوچه پروین اعتصامی

  22832

  پسرانه

  شهیدآل نبی

  عادی-دولتی

  بجنوردخ طالقانی غربی میلان بانک مسکن شهرک بهدارى

  2222616

  پسرانه

  شهیدباهنر

  عادی-دولتی

  خ امیریه شمالی جنب دبیرستان همت

  22625

  پسرانه

  شهیدرجائی

  عادی-دولتی

  بجنوردخ طالقانی غربی چهارراه بسیج خ میرزارضاکرمانی

  22359

  پسرانه

  فردوسی

  عادی-دولتی

  خ 17شهریورشمالی

  2260834

  پسرانه

  ابوریحان بیرونی 2

  عادی-دولتی

  بجنوردخ امام خمینی (ره )شرقی پشت پمپ بنزین

  22831

  پسرانه

  شهیدره آموز

  عادی-دولتی

  خ طالقانی غربی کوچه شهیدوحدانی

   

  پسرانه

  شهیدعلی رمضانی

  عادی-دولتی

  خ 32مترى شهربازى اسلام آبادشرقی

  2258434

  پسرانه

  فردوسی

  عادی-دولتی

  خ 17شهریورشمالی

  2260834

  پسرانه

  آزادى باقرخان یک

  عادی-دولتی

  بجنوردروستاى باقرخان یک

  2412830

  پسرانه

  تربیت نوده چناران

  عادی-دولتی

  روستاى نوده چناران

  2273400

  پسرانه

  شهدائ ینگه قلعه

  عادی-دولتی

  روستاى ینگه قلعه

  22415094

  پسرانه

  شهداى ارکان

  عادی-دولتی

  روستاى ارکان

   

  پسرانه

  شهیدبازرگان گریوان

  عادی-دولتی

  روستاى گریوان

   

  پسرانه

  شهیدمحمدنصیرى بدرانلو

  عادی-دولتی

  بجنوردبخش مرکزى دهستان بدرانلوروستاى بدرانلو

   

  پسرانه

  شهدائ اسفیدان

  عادی-دولتی

  روستاى اسفیدان

  52223434

  پسرانه

  شهیدجمالی قوچ قلعه

  عادی-دولتی

  بجنوردروستاى قوچ قلعه

   

  پسرانه

  وحدت چناران

  عادی-دولتی

  روستاى چناران

  2233447

  پسرانه

  شهیدمصطفی خمینی حصارگرمخان

  عادی-دولتی

  کیلومتر17جاده مشهدروستاى حصارگرمخان دوراهی قره خان ب

  2263366

  پسرانه

  شهیدره آموز

  عادی-دولتی

  خ طالقانی غربی کوى کمیته

  2324499

  پسرانه

  شهدائ الهوردیخان

  عادی-دولتی

  روستاى اله وردیخان

   

  پسرانه

  شهیدرمضانی

  عادی-دولتی

  خ 32مترى شهربازى اسلام آبادشرقی

   

  پسرانه

  آزادى باقرخان

  عادی-دولتی

  روستاى باقرخان 1

   

  پسرانه

  ابرار

  عادی-دولتی

  خ امام خمینی غربی شهرک شاهد

  2322555

  پسرانه

  گروه امدادصنف لوازم اتومبیل تهران

  عادی-دولتی

  روستاى حصارگرمخان

  2263570

  پسرانه

  شهیدپرسیاملکش

  عادی-دولتی

  بجنوردروستاى ملکش

   

  پسرانه

  ناظرآباد

  عادی-دولتی

  بجنورد

  2282324

  پسرانه

  دهگاه

  عادی-دولتی

  بجنوردروستاى دهگاه

   

  پسرانه

  شهدائ باغچق

  عادی-دولتی

  بجنورد

   

  پسرانه

  بسیج شهرک قلعه جق

  عادی-دولتی

  بجنوردشهرک قلعه جق

   

  پسرانه

  شهیدعلی رضابیدکی بیدک

  عادی-دولتی

  بجنوردروستاى بیدک

   

  پسرانه

  شهیدحسن اصفهانی

  عادی-دولتی

  دهستان آلاداغ روستاى درتوم

   

  دخترانه

  حاج سپاسی

  عادی-دولتی

  خ 17شهریورکوچه باغ سپاسی

  25803

  دخترانه

  جبارخوشی

  عادی-دولتی

  چهارراه خوشی

  22602

  دخترانه

  سیزده آبان

  عادی-دولتی

  خ 17شهریورجنوبی پشت سالن آزادى

  23929

  دخترانه

  نرجس 2

  عادی-دولتی

  خ طالقانی شرقی کوچه شهیدخراسانیان

  22738

  دخترانه

  آزادگان

  عادی-دولتی

  بجنوردخ طالقانی غربی بعدازپل سمت چپ

  2310389

  دخترانه

  حضرت مریم

  عادی-دولتی

  خ فردوسی بالاترازپل منطقه

  20864 2311484

  دخترانه

  حضرت معصومه

  عادی-دولتی

  انتهاى شهیدبهشتی شمالی جنب تربیت معلم امام صادق (ع )

  25179

  دخترانه

  زکیه

  عادی-دولتی

  خ 17شهریورشمالی کوچه بیژنی

  20794

  دخترانه

  سیزده آبان

  عادی-دولتی

  خ 17شهریورجنوبی پشت سالن آزادى

  23482

  دخترانه

  شرافت

  عادی-دولتی

  خ رضاامامی جنوبی چهارراه رضاامامی

  22013

  دخترانه

  عفت

  عادی-دولتی

  شهیدشریف واقفی 1جنب دانشسراى رسالت

  24650

  دخترانه

  نرجس 1

  عادی-دولتی

  خ طالقانی شرقی کوچه شهیدخراسانیان

  22738

  دخترانه

  سمانه باقرخان

  عادی-دولتی

  بجنوردروستاى باقرخان یک

  2259230

  دخترانه

  ام البنین گریوان

  عادی-دولتی

  روستاى گریوان

  2943222

  دخترانه

  حلیمه ینگه قلعه

  عادی-دولتی

  روستاى ینگه قلعه

  2415094

  دخترانه

  معراج ارکان

  عادی-دولتی

  روستاى ارکان

  2753304

  دخترانه

  شهداى اسفیدان

  عادی-دولتی

  روستاى اسفیدان

   

  دخترانه

  حکیمه الهوردیخان

  عادی-دولتی

  روستاى اله وردیخان

   

  دخترانه

  فایزه قوچ قلعه

  عادی-دولتی

  روستاى قوچ قلعه

  2263023

  دخترانه

  زکیه محمدآبادحومه

  عادی-دولتی

  محمدآبادحومه

  2297863

  دخترانه

  قدسیه بدرانلو

  عادی-دولتی

  روستاى بدرانلو

  2713282

  دخترانه

  نسیبه نوده چناران

  عادی-دولتی

  روستاى نوده چناران

   

  دخترانه

  سمانه باقرخان 1

  عادی-دولتی

  بجنوردروستاى باقرخان 1

  2259230

  دخترانه

  جنت چناران

  عادی-دولتی

  روستاى چناران

  2233447

  دخترانه

  حصار

  عادی-دولتی

  روستاى حصارگرمخان

  2263304

  دخترانه

  دخترانه فدک باغچق

  عادی-دولتی

  بجنورد

  2783222

  دخترانه

  دخترانه شهدائدهگاه

  عادی-دولتی

  بجنورد

  2473401

  دخترانه

  دخترانه شهدائملکش

  عادی-دولتی

  بجنوردروستاى ملکش

   

  دخترانه

  دخترانه شهدائبیدک

  عادی-دولتی

  بجنورد

   

  دخترانه

  دخترانه شهدائناظرآباد

  عادی-دولتی

  بجنوردناظرآباد

  2282324

  دخترانه

  دخترانه شهدائقلعه جق

  عادی-دولتی

  بجنوردشهرک قلعه جق

   

  دخترانه

  شهدائدرتوم

  عادی-دولتی

  بجنوردروستاى درتوم

  22723400

  دخترانه

  شهیدقربان محمدمحمدى

  عادی-دولتی

  بجنوردروستاى جمی

  11111111

  پسرانه

  پویاسمائ ( 4)

  غیردولتی

  خ طالقانی شرقی جنب پارکشهر

  23815

  پسرانه

  جهان تربیت

  غیردولتی

  خ طالقانی غربی پلاک 445

  2223640

  پسرانه

  رستگاران

  غیردولتی

  خ طالقانی شرقی جنب اداره گاز

  54975

  پسرانه

  آینده سازان

  غیردولتی

  خیابان طالقانی جنب دبیرستان سمیه

  2251048

  پسرانه

  تلاش

  غیردولتی

  بجنورد

  2242801

  دخترانه

  سما 3

  غیردولتی

  بجنوردخ طالقانی شرقی 4پلاک 44روبروى شرکت گاز

  2253145

  دخترانه

  مرصع

  غیردولتی

  خ طالقانی غربی به چهارراه زایشگاه کوچه جمشیدى

  2223826

  دخترانه

  آفرینش

  غیردولتی

  بجنورد

  226454

   
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران (2)