در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوم شهرستان بشرویه

   

  جنسیت مقطع نام آدرس تلفن
  پسرانه متوسطه دوره دوم امام خمینی بشرویه،خیابان قدس ،انتهای خیابان ،پایین تر از گردان امام حسین ع 056-327726454
  دخترانه متوسطه دوره دوم مریم شهرستان بشرویه ، خیابان امام خمینی  056-32772325
    متوسطه دوره دوم کیانی زاده شهرستان بشرویه بلوار قائم آل محمد(ص)قائم 9 32776808  32774408  
    متوسطه دوره دوم امام رضا خراسان جنوبی- شهرستان بشرویه  
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران