در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره دوم دخترانه ارومیه

   

  مقطع جنسیت نام ناحیه نوع آدرس تلفن
  متوسطه دوره دوم دخترانه لعیا یک هیات امنایی خیابان دانش - جنب بسیج - دبیرستان هیئت امنایی لعیا 32227050
  متوسطه دوره دوم دخترانه حاج حسن مومنی یک هیات امنایی ارومیه خ شهیدامینی روبروى بانک ملت 044-33472700
  متوسطه دوره دوم دخترانه دبیرستان ارشاد یک عادی دولتی چهارراه دانشگده 2220195
  متوسطه دوره دوم دخترانه احسان یک عادی دولتی بلوارهفده شهریور 2350771
  متوسطه دوره دوم دخترانه فاطمیه 2  یک عادی دولتی بلوار17شهریورخیابان صمدزاده 2352872
  متوسطه دوره دوم دخترانه زینب کبری 1 یک عادی دولتی ارومیه خیابان 22بهمن 3444800
  متوسطه دوره دوم دخترانه شرف 1  یک عادی دولتی خ -والفجر1خ فرهنگ جنب مدرسه راهنمائی آزادگان 3368600
  متوسطه دوره دوم دخترانه فاطمیه 1 یک عادی دولتی بلوار17شهریور-خیابان صمدزاده 2352872
  متوسطه دوره دوم دخترانه حوثر 1  یک عادی دولتی خیابان باکرى -کوچه ساعد 2373844
  متوسطه دوره دوم دخترانه حکمت 1 یک عادی دولتی خیابان بنی هاشم 16مترى جنب پارک گلستان 2352584
  متوسطه دوره دوم دخترانه شهید باکری ترکمان  یک عادی دولتی روستاى ترکمان 441
  متوسطه دوره دوم دخترانه پروین اعتصامی 1 یک عادی دولتی خیابان مولوى پشت بیمارستان امام رضا(ع ) 3458223
  متوسطه دوره دوم دخترانه نشاط بالانج یک عادی دولتی جاده بالانج روستاى بالانج 441
  متوسطه دوره دوم دخترانه پژوهشسرای دانش آموزی یک عادی دولتی چهارراه دانشکده 2222061
  متوسطه دوره دوم دخترانه دبیرستان 23 تیر یک عادی دولتی خیابان والفجرروبروى صداوسیما 3368363
  متوسطه دوره دوم دخترانه پویای دانش یک عادی دولتی بالاترازفلکه مولوى 3659697
  متوسطه دوره دوم دخترانه عاطفه (د) یک عادی دولتی خ شهیدبهشتی جنب باشگاه فرهنگیان 3454809
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران