در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره اول شهرستان جم

   

  جنسیت مقطع نام نوع آدرس تلفن
  پسرانه متوسطه دوره اول شهید باقری  غیردولتی بوشهر، شهرستان جم، شهرک توحید  0773-7684282
  پسرانه متوسطه دوره اول فاضل جمی    شهرستان جم - خیابان فاضل جمی کوچه ی شهید دانیال - جنب هنرستان کاردانش رازی 0773-7624097
  دخترانه متوسطه دوره اول ام البنین    بوشهر - شهرستان جم - شهرک توحید  0773-1684280    0773-1684281
  دخترانه متوسطه دوره اول خدیجه کبری(س)    شهرستان جم-خیابان بهارستان-جنب آموزشگاه ابتدایی قائم(عج) 0773-7622898
    متوسطه دوره اول کوثر  نمونه دولتی شهرستان جم -شهرک توحید-کوچه شهید شهریاری 0773-1684279
  نظرات کاربران (1)