در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهر عجبشیر-استان آذربایجان شرقی


  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  عجبشیر

  سالن ورزشی چندمنظوره خضرلو

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خضرلو

  عجبشیر


  سالن ورزشی عجب شیر

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  عجب شیر-ورودی شهر مجموعه ورزشی

  عجبشیر

  میدان فوتبال شیراز

  سایر

  مجموعه ورزشی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای شیراز

  عجبشیر

  مجموعه ورزشی خضرلو

  سایر

  مجموعه ورزشی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  خضرلو

  عجبشیر


  طرح ریاست جمهوری 1

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  عجب شیر - ابتدای جاده ورودی بناب

  عجبشیر

  طرح ریاست جمهوری2

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  عجب شیر - جاده ی دانالو

  عجبشیر

  استادیوم ورزشی چمن عجب شیر

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  عجب شیر - جاده ی دانالو

  عجبشیر

  ولیعصر(عج)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  عجب شیر -میدان بسیج

  عجبشیر

  شیشوان عجب شیر

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  عجب شیر

  عجبشیر

  میلاد آموزش وپرورش

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  عجب شیر

  عجبشیر

  پادگان عجب شیر

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  ادارات دولتی

  روباز

  عجب شیر

  عجبشیر

  پادگان عجب شیر

  ورزشهای آبی روباز

  استخر روباز

  ادارات دولتی

  روباز

  عجب شیر

  عجبشیر

  سپاه پاسداران

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  عجب شیر

  عجبشیر

  سالن بدنسازی باشگاه نامجو

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  عجب شیر-پشت بازار طلا فروشان

  عجبشیر

  سالن بدنسازی پوریای ولی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  عجب شیر-خیابان گردان-ساختمان ولیزاده

  عجبشیر

  بهمن

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  عجب شیر-خیابان شریعتی-جنب بانک رفاه

   

  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران