در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهر نقده-استان آذربایجان غربی


  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  نقده

  بانوان2

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  نقده -استادیوم کردنشین

  نقده

  تختی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  نقده - خ ورزشی استادیوم تختی

  نقده

  آقایان

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  نقده - محمدیار پشت بخشداری

  نقده

  بیگم قلعه

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  نقده – روستای بیگم قلعه

  نقده

  یادگارلو

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  نقده – روستای یادگارلو

  نقده

  بیگم قلعه

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  نقده – روستای بیگم قلعه

  نقده

  تختی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  نقده - محمدیار - خ تختی، اداره تربیت بدنی

  نقده

  تختی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  نقده - محمدیار - خ تختی، اداره تربیت بدنی

  نقده

  تختی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  جایگاه تماشاچی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  نقده - خ ورزشی استادیوم تختی

  نقده

  نقده

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  نقده -خیابان مسافری پشت ارشاد اسلامی

  نقده

  محمدیار

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  محمدیار - خ تختی اداره تربیت بدنی

  نقده

  تختی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  تنیس روی میز

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  نقده - خ ورزشی استادیوم تختی

  نقده

  زمین هندبال و هاکی

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

   

  نقده

  وحدت

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  استادیوم فوتبال تا 1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  نقده - استادیوم کردنشین

  نقده

  تختی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  نقده - خ ورزش استادیوم تختی

  نقده

  بانوان1

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  نقده - خ مسافری پشت ارشاد

  نقده

  تختی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  محمدیار - خ تختی اداره تربیت بدنی

  نقده

  تختی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  استادیوم فوتبال تا 1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  نقده - استادیوم تختی

  نقده

  تختی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  شطرنج

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  نقده - خ ورزش استادیوم تختی

  نقده

  تختی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  نقده - خ ورزش استادیوم تختی

  نقده

  نقده

  سالنهای سقف بلند

  تا2000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  نقده - خ چهل متری بلوار شهید مدنی

  نقده

  تختی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  وزنه برداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  نقده - خ ورزش استادیوم تختی

  نقده

  کارخانه قند

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  ادارات دولتی

  روباز

   

  نقده

  مرکز فرهنگی ورزشی هنری بنیاد شهید و ایثارگران

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  نقده

  روستای آقابیگلو آموزش پرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  نقده

  روستای حسنلو آموزش پرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  نقده

  مجتمع ورزشی شهدای سلدوز آموزش پرورش

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  ادارات دولتی

  روباز

   

  نقده

  شهدای سلدوز آموزش پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  نقده

  سالن ورزشی بیگیم قلعه جهادکشاورزی نقده

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  نقده

  سالن ورزشی جهاد کشاورزی نقده

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  نقده

  پیست اسکیت سلدا شهرداری نقده

  زمینهای ورزشی

  پیست اسکیت

  ادارات دولتی

  روباز

   

  نقده

  سالن ورزشی شورا

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  نقده

  کلیه اماکن ورزشی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  نقده

  کلیه اماکن ورزشی روباز

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  ادارات دولتی

  روباز

   

  نقده

  استادیوم محمدیار

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  استادیوم فوتبال تا500 نفری

  بخش خصوصی

  روباز

   

  نقده

  کلیه اماکن ورزشی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

   

  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران