در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهر ارومیه (4) -استان آذربایجان غربی


  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  ارومیه

  پردیس دانشگاه نازلو

  زمینهای ورزشی

  تنیس

  ادارات  دولتی

  روباز

  دانشگاه نازلو ارومیه

  ارومیه

  خواهران پردیس نازلو

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

  دانشگاه نازلو جنب خوابگاه خواهران

  ارومیه

  آزادگان پردیس نازلو 2

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

  دانشگاه نازلو جنب خوابگاه برادران

  ارومیه

  کوثر پردیس نازلو

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

  دانشگاه نازلو ارومیه

  ارومیه

  پردیس نازلو

  زمینهای ورزشی

  تنیس

  ادارات  دولتی

  روباز

  دانشگاه نازلو

  ارومیه

  دانشکده ادبیات

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

  دانشکده ادبیات ارومیه

  ارومیه

  آزادگان پردیس نازلو

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

  دانشگاه نازلو ارومیه

  ارومیه

  دانشگاه ارومیه

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

  دانشگاه ارومیه

  ارومیه

  اداره کل زندانها

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

  اداره کل زندانها

  ارومیه

  اداره کل زندانها

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  تنیس روی میز

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

  اداره کل زندانها

  ارومیه

  اداره کل زندانها

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  اداره کل زندانها

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  خاکی آب منطقه ای

  زمینهای ورزشی

  تنیس

  ادارات  دولتی

  روباز

   

  ارومیه

  والیبال ساحلی آب منطقه ای

  سایر

  زمین بازیهای محلی

  ادارات  دولتی

  روباز

   

  ارومیه

  آب منطقه ای ارومیه

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  ادارات  دولتی

  روباز

   

  ارومیه

  آب منطقه ای

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  تنیس روی میز

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  آب منطقه ای

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  آب منطقه ای

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  اسکیت

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  خاکی صداوسیما

  زمینهای ورزشی

  تنیس

  ادارات  دولتی

  روباز

   

  ارومیه

  الغدیر

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  منوچهرفضلی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  ادارات  دولتی

  روباز

   

  ارومیه

  سالن بدنسازی جهادکشاورزی ارومیه

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  سالن تیر اندازی جهادکشاورزی ارومیه

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  تیراندازی

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  سالن تنیس روی میز جهادکشاورزی ارومیه

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  تنیس روی میز

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  سالن والیبال جهادکشاورزی ارومیه

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  زمین ورزشی والیبال جهاد کشاورزی ارومیه

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  ادارات  دولتی

  روباز

   

  ارومیه

  زمین چمن فوتبال جهاد کشاورزی ارومیه

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  ادارات  دولتی

  روباز

   

  ارومیه

  سالن ورزشی شماره یک دانشگاه آزاد ارومیه

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  پیست اسکیت محمدیار شهرداری

  زمینهای ورزشی

  پیست اسکیت

  ادارات  دولتی

  روباز

   

  ارومیه

  سالن ورزشی دهکده ساحلی چیچست

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  زمین ساحلی دهکده چیچست ارومیه

  سایر

  ایستگاه تندرستی

  ادارات  دولتی

  روباز

   

  ارومیه

  پیست اسکیت گلها پارک ساحلی شهرداری

  زمینهای ورزشی

  پیست اسکیت

  ادارات  دولتی

  روباز

   

  ارومیه

  پیست پارک گل مریم ارومیه

  زمینهای ورزشی

  پیست اسکیت

  ادارات  دولتی

  روباز

   

  ارومیه

  زورخانه شهید باکری شهرداری ارومیه

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  باستانی

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  استخر شهرداری

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  سالن ورزشی نور شهرداری

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  مجموعه ورزشی اداره کار و امور اجتماعی ارومیه

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن با پیست دوومیدانی

  ادارات  دولتی

  روباز

   

  ارومیه

  سالن ورزشی پاس نیروی انتظامی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  زمین فوتبال شرکت توزیع برق ارومیه

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  ادارات  دولتی

  روباز

   

  ارومیه

  سالن ورزشی شرکت توزیع برق ارومیه

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  سالن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  سالن ورزشی شهید روغنی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  سالن شهید بهشتی دانشگاه ارومیه

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  سالن ورزشی شهید روغنی زنجانی دانشگاه علوم پزشکی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  سالن ورزشی شهید مالکی نیروی انتظامی

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  ادارات  دولتی

  روباز

   

  ارومیه

  کلیه اماکن ورزشی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   
  قبلی
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران