در حال بارگذاری ...
  
 • موسیقی
  معرفی رشته
    تناسب روح آدمی برای پذیرش سخن، حسن سلوک و رفتار، همراهی نظم و نثر، شعر و ادبیات یا سایر فعالیت های اجتماعی، هنری و فرهنگی با موسیقی آنقدر موزون و هماهنگ است که گوئی اگر انسان نبود موسیقی خلق نمی شد.
  موسیقی لطافت خود را وامدار ابزارالات برقی و پیشرفته نمیداند صدای موزون و هم آهنگ پرندگان و ریزش و خروش آب رودخانه ها و موج دریاها و بسیاری از عناصر طبیعی بسیاربسیار در این زمینه تاثیر گذار بوده است .
  دراین رشته ذوق هنری وجوهره وجودی انسان ها می تواند حرف اول را بزند و در هنرستان در سه گرایش نوازندگی ساز ایرانی، مبانی آهنگ سازی و نوازندگی ساز جهانی می توانید به عنوان هنرجو پدیرفته شوید. هنرجویان در طی دوران تحصیل با مبانی فیزیک صوت و آزمایشگاه، مبانی نظری و ساختارموسیقی ایرانی، تاریخ و ساختارموسیقی جهانی، سازشناسی ایران و جهان، هماهنگی عمومی و تخصصی، همراهی سازبا آواز ایرانی سرایش و تربیت شنوائی، پیانو عمومی- ساز دوم، آواز گروهی گروه نوازی. ارکستر موسیقی ملی/ جهانی، سازتخصصی ایرانی/ جهانی و آشنائی با شعر آشنا می شوند.

    
  درس های رشته


  ردیف نام درس نظری عملی
  1 آواز گروهی (1) 1 0
  2 ادبیات فارسی (1) 2 0
  3 ارکستر (1) 0 2
  4 ارکستر موسیقی ایرانی (1) 2 0
  5 اکستر موسیقی جهانی (1) 0 2
  6 پیانو و ساز دوم (1) 0 1
  7 تاریخ موسیقی جهانی (1) 2 0
  8 تربیت بدنی (1) 1 0
  9 تعیلمات دینی و قرآن (1) 4 0
  10 ریاضی (1) 4 0
  11 زبان خارجه (1) 3 0
  12 زبان فارسی (1) 2 0
  13 ساختار موسیقی ایران 2 0
  14 ساختار موسیقی جهانی (1) 2 0
  15 ساز تخصصی ایرانی (1) 2 0
  16 ساز تخصصی جهانی (1) 0 2
  17 ساز دوم (1) 1 0
  18 سرایش و تربیت شنوایی (1) 1 0
  19 عربی (1) 2 0
  20 فیزیک صوت و آزمایشگاه 0 3
  21 هماهنگی تخصصی (1) 0 2

  ردیف نام درس نظری عملی
  1 آمادگی دفاعی 2 0
  2 آواز گروهی (2) 2 0
  3 ادبیات فارسی (2) 2 0
  4 ارکستر (2) 0 2
  5 ارکستر موسیقی ایرانی (2) 2 0
  6 اکستر موسیقی جهانی (2) 0 2
  7 پیانو (2) 0 1
  8 تاریخ موسیقی جهانی (2) 2 0
  9 تربیت بدنی (2) 1 0
  10 تعیلمات دینی و قرآن (2) 3 0
  11 زبان خارجه (2) 2 0
  12 زبان فارسی (2) 2 0
  13 ساختار موسیقی جهانی (2) 2 0
  14 ساز تخصصی ایرانی (2) 2 0
  15 ساز تخصصی جهانی (2) 0 2
  16 ساز دوم ویژه ساز ایرانی و ساز جهانی (2) 2 0
  17 ساز شناسی جهانی (1) 2 0
  18 سرایش و تربیت شنوایی (2) 1 0
  19 عربی (1/2) 1 0
  20 هماهنگی تخصصی (2) 0 2
  21 هماهنگی عملی (1) 0 2
  22 هماهنگی عمومی (1) 0 2
  23 همراهی ساز با آواز ایرانی (1) 1 0
  24 همنوازی با پیانو (1) 0 1

  ردیف نام درس نظری عملی
  1 آشنایی با شعر 2 0
  2 آواز گروهی (3) 2 0
  3 ارکستر (3) 0 2
  4 ارکستر موسیقی ایرانی (3) 2 0
  5 اکستر موسیقی جهانی (3) 0 2
  6 پیانو (3) 0 1
  7 تاریخ معاصر ایران 2 0
  8 تاریخ موسیقی ایرانی (1) 2 0
  9 تعیلمات دینی و قرآن (3) 3 0
  10 جغرافیای عمومی و استان 3 0
  11 ساز تخصصی ایرانی (3) 2 0
  12 ساز تخصصی جهانی (3) 0 2
  13 ساز دوم ویژه ساز ایرانی و ساز جهانی (3) 2 0
  14 ساز شناسی ایرانی 2 0
  15 ساز شناسی جهانی (2) 2 0
  16 سرایش و تربیت شنوایی (3) 1 0
  17 عربی (2/2) 1 0
  18 مطالعات اجتماعی 3 0
  19 هماهنگی تخصصی (3) 0 2
  20 هماهنگی عملی (2) 0 2
  21 هماهنگی عمومی (2) 0 2
  22 همراهی ساز با آواز ایرانی (2) 1 0
  23 همنوازی با پیانو (2) 0 1

  صنعت و بازار کار
    زمینه های شغلی رشته مذکور عبارت است از :
  مربی آموزشی سازهای ایرانی و جهانی
  فعالیت در کارگاه ساز سازی و ارزیاب ساز
  مربی آموزشی پیانو
  فعالیت در استودیو های ضبط موسیقی
  برنامه ریز و اجرا کننده ی موسیقی فیلم
  آفرینش سرود ها و آهنگ ها
  آهنگ سازی
  فعالیت در گروه کر به عنوان خواننده آواز گروهی
  اجرای ارکستر موسیقی به عنوان نوازنده یا سرپرست گروه
  برنامه ریز و اجرا کننده ی صحنه های موسیقی ( تئاتر و نمایش )
  و.......
   
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران