در حال بارگذاری ...
  
 • ارشد ناپیوسته رفاه اجتماعی
  معرفی رشته
    رفاه اجتماعی که زمانی یک بحث فرعی و حاشیه ای بود امروزه به جایگاهی رسیده که یک رشته دانشگاهی شده است
  .1- هدف دوره
  رفاه اجتماعی شامل مجموعه اقداماتی در سطوح اجرایی از سیاستگذاری تا ارائه خدمات است که در هر یک از بخشهای دولتی ، خصوصی ، خانواده و خیریه با هدف کاهش ، رفع ، کنترل یا پیشگیری از مشکلات اجتماعی صورت می گیرد.
  منظور از مشکل اجتماعی هر پدیده اجتماعی است که به اعتقاد کثیری از افراد جامعه ، مخل کیفیت زندگی یا تهدید کننده ارزشهای آن جامعه باشد ، علل یا عوارض اجتماعی داشته باشد و حل آن مستلزم سیاستگذاری اجتماعی باشد .
  براساس این تعریف ، پدیده هایی نظیر فقر ، نابرابری (اقتصادی ، قومی ، جنسی و غیره ) مشکلات نهاد آموزش (مثل بی سوادی ، افت تحصیلی و کیفیت پایین آموزشها ) مشکلات نهاد بهداشت (مثل دسترسی ناکافی به خدمات و کیفیت پایین خدمات ) مشکلات نهاد تولید (مثل بیکاری و کمبود بهره وری نیروی انسانی و سرمایه )مشکلات نهاد خانواده (مثل فروپاشی و تزلزل خانواده ها ، خشنونت خانگی و فرار کودکان ) و انحرافات اجتماعی (مثل مشکلات بهداشت روان ، اعتیاد ، خشونت و جرم ) همگی مشکل اجتماعی تلقی می شوند.
  رفاه اجتماعی شامل شش قلمرواصلی است که حوزه های اصلی فعالیت این دانش آموختگان را نیز تشکیل می دهد:
  1-تامین اجتماعی:
  مجموعه اقداماتی عمدتا به شکل بیمه و با مشارکت نیروی کار و کارفرماست که با هدف تامین حداقل نیازهای کار در موارد افت در آمد نظیر بیماری ، از کارافتادگی و بازنشستگی صورت می پذیرد.
  در برخی کشورها تامین اجتماعی با مفهوم گسترده تری مد نظر است که تقریبا همه قلمروهای رفاه اجتماعی را در برمی گیرد.
  2-خدمات اجتماعی:
  مجموعه اقداماتی عمدتا به شکل غیربیمه ای (حمایتی ) است که با هدف تامین حداقل نیازهای بخشی از جامعه که تحت پوشش تامین اجتماعی قرار نمی گیرند ، صورت می پذیرد.
  پرداخت یارانه به خانوارهای زیر خط فقر از جمله مهمترین این اقدامات است که در بخش دولتی سازماندهی و اجرا می شود. در عین حال ، خدمات اجتماعی محدود به فعالیتهای دولت نمی شود و امروزه طیف وسیعی از فعالیتهای سازمانهای غیردولتی بویژه خیریه ها را در بر می گیرد.
  3-بهداشت همگانی :
  هر اقدامی که هر یک از بخشهای جامعه (اعم از دولتی ، دولتی ، خانواده و خیریه ) برای دسترسی عموم افراد آن جامعه به خدمات بهداشتی مورد نیاز آنها و برای تامین سایر نیازهای بهداشتی آنها انجام دهد ، در این قلمرو قرار می گیرد.
  پرداخت یارانه غذا برای پیشگیری از سو تغذیه و عوارض آن و تاسیس خانه ها ی بهداشت و بیمارستانهای دولتی ، از جمله مهمترین این اقدامات در بخش دولتی است . خیریه ها در این زمینه هم نقش قابل توجهی می توانند ایفا کنند.
  4-آموزش همگانی :
  تامین نیازهای آموزشی پایه برای همگان در این قلمرو قرار می گیرد. تاسیس مدارس دولتی برای طبقات فقیر از مهمترین این اقدامات در بخش دولتی و تاسیس خیریه هایی برای تامین نیازهای تحصیلی کودکان فقیر از جمله این اقدامات در بخش غیر دولتی است.
  5-اشتغال :
  هر اقدامی که در هر یک از بخشهای دولتی و غیردولتی برای افزایش اشتغال و کاهش بیکاری صورت گیرد ، در این قلمرو قرار دارد.
  ارائه آموزش های فنی – حرفه ای ، خدمات کاریابی و بیمه بیکاری از جمله اینهاست . در برخی تقسیم بندیها این قلمرو زیر مجموعه ای از تامین اجتماعی قلمداد می شود.
  6-مسکن:
  تامین سرپناه برای همگان در این قلمرو قرار می گیرد که نظیر سایر قلمروهای پیشگفته شامل فعالیتهای در هر دو بخش دولتی (مثل واگذاری مسکن به طبقات نیازمند به شکل اجاره یا اجاره به شرط تملک و پرداخت وامهای دراز مدت کم بهره برای تهیه مسکن به طبقات کم درآمد) و غیردولتی (بویژه خیریه ) می شود.
  به روشنی دیده می شود که رفاه اجتماعی حوزه وسیعی از فعالیتهای دولت و جامعه مدنی را شامل می شود.
  این حجم وسیع عملیات و این سهم عظیم بودجه دولتی و یا درآمدهای ملی مستلزم تربیت نیروی انسانی کارآمد برای اداره دستگاههای متولی رفاه اجتماعی اعم از دولتی (صف یا ستاد ) خیریه و انتفاعی است که مهارتهای تحلیل ، پژوهش و ارزشیابی را داشته باشند .
  دوره کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی برای پاسخ به چنین ضرورتی طراحی شده است.

    
  سطوح رشته

  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  آزاد- تهران مرکزی   check.jpg    
  آزاد- دهاقان   check.jpg    
  آزاد- نی ریز   check.jpg      درس های رشته


  آمار و روش تحقیق مقدماتی

  ارزشیابی برنامه ها و طرح های رفاه اجتماعی

  اقتصاد خرد و کلان

  اقتصاد رفاه

  برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

  پایان نامه

  حقوق رفاه

  خدمات اجتماعی و شناخت گروههای هدف

  روانشناسی اجتماعی

  روش تحقیق پیشرفته در توسعه در رفاه اجتماعی

  زبان تخصصی

  سازمان و مدیریت

  سلامت اجتماعی

  سیاست های اجتماعی و برنامه های توسعه

  سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

  فنون پیشگیری از انحرافات اجتماعی و ارتقای سلامت اجتماعی

  مشکلات اجتماعی

  نظریه های جامعه شناسی

  نظریه های رفاه اجتماعی

   

   

   


   


  صنعت و بازار کار
    تواناییهای مورد انتظار:
  - توانایی کاربرد نظریه های علمی در تشخیص مشکلات پیچیده رفاه اجتماعی .
  - مهارت های کمی لازم برای مدل سازی مشکلات ، اجرا و ارزشیابی راه حلها.
  - درک جامعی از اهمیت تعیین راهبرد (استراتژی ) در سازمانهای رفاه اجتماعی.
  - توانایی کار موثر در گروه و تیم و راهبری آنها.
  - توانایی پژوهش و تحلیل در مسائل و مشکلات اجتماعی.
  - توانایی تدوین سیاستها ، برنامه ها و راهکارهای موثر (eeffective) و کار آ (efficient)
  - برای حل مسائل و مشکلات اجتماعی براساس یافته های پژوهشی
  - توانایی تدوین و اجرای ارزشیابی برای برنامه ها و راهکارهای اجرا شده به منظور ارتقا کیفیت خدمات و سیاستهای رفاه اجتماعی.
  - توانایی مستند سازی تجارب سازمانی و یافته های پژوهشی برای ارتقا علم رفاه اجتماعی.
  شرایط و ضوابط شرکت در دوره :
  - دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس از یکی از دانشگاه های معتبر داخلی یا خارج از کشور مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در یکی از رشته های مددکاری اجتماعی ، برنامه ریزی اجتماعی پژوهشگری اجتماعی ، مردم شناسی ، تعاون ، علوم سیاسی، روان شناسی ، جامعه شناسی ، جمعیت شناسی ، اقتصاد ، مدیریت ، بهداشت عمومی ، حقوق ، رشته های توانبخشی (فیزیو تراپی ،گفتار درمانی ، کار درمانی ) پرستاری ، شنوایی شناس ، آموزش کودکان استثنایی و بینایی سنجی .
  - دارا بودن شرایط کلی ورود به کارشناسی ارشد.
  - برخورداری از توانایی جسمی لازم و متناسب با رشته تحصیلی .
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران