در حال بارگذاری ...
  
 • ارشد مدیریت خدمات بهداشتی  معرفی رشته
    شاید یکی از بدترین اتفاقاتی که می تواند در بخش درمانی یک جامعه بیفتد سوء مدیریت در خدمات بهداشتی است. اگر در یک بیمارستان یا درمانگاه مدیریت صحیحی اجرا نشود هر اتفاقی می تواند بیفتد .
  جائی که جان انسان ها در میان است شوخی بدترین کار ممکن است و به خاطر ارزش جان انسانهاست که تخصصی شدن علوم مختلف بویژه در زمینه های مدیریت و بالاخص در امر اداره ابعاد و سطوح مختلف نظام خدمات بهداشتی و درمانی در سطح جهانی از اهمیت و الویت خاصی برخوردار بوده و روزبه روز مورد تاکید و توجه بیشتری قرار میگیرد و همراه با توسعه سیستم خدمات بهداشتی و درمانی و در کنار تربیت نیروی انسانی کارایی برای رشته های مختلف علوم پزشکی ، پرورش مدیرانی که قادر باشند در کنار سایر متخصصان در اداره چنین موسسات سهیم باشند در برنامه های آموزشی و درسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشورهای مترقی گنجانیده شده است. در کشور ما ، گسترش دامنه دار سیستم خدمات بهداشتی و درمانی خاصه بعد از انقلاب اسلامی و کمبود نیروی انسانی هر جهت اداره و مدیریت سازمانهای بهداشتی و درمانی لزوم تربیت و آموزش افرادی باین منظور را ایجاب می نماید.
  لذا نیازمندی نظام خدمات بهداشتی و درمانی به تربیت شدگان این رشته در سطوح مختلف مدیریت لزوم برای تربیت کارشناسان ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی را بارز می سازد.
  1-تعریف و هدف
  هدف از پرورش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی:
  - تجزیه و تحقیق نظام خدمات بهداشتی
  - ارزیابی بیمارستانها از نظر کیفی و کمی
  - اداره بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی
  - تجزیه و تحلیل اقتصادی فعالیتهای بیمارستانی
  2-طول دوره و شکل نظام
  طول دوره کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 2 سال می باشد و طبق آیین نامه های آموزشی است.
  5-ضرورت و اهمیت
  نیا ز رو زافزون جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی و توجه خاص دولت و مردم به توصیه کمی و کیفی این خدمات ، بهبود عملکرد مراکز بهداشتی و درمانی و اقتصادی تر اداره کردن این سازمانها ، لزوم تربیت و بکارگیری مدیران متخصص در زمینه های علمی گسترده دانش مدیریت را اجتناب ناپذیر می سازد.
  پویایی سازمانهای مهمی که وظایف حیاتی و حساسی رابرعهده دارند ، نیازمند برنامه ریزی ، سازمان دهی، استخدام ، بودجه بندی ، هدایت ، کنترل و نظارت ، انگیزش کارکنان ، برقراری ارتباطات ، نوآوری و ارزیابی به صورت علمی مهم از موازین دانش مدیریت می باشد .
  لذا مدیرانی که قرار است در سطوح بالای مراکز بهداشت و درمان خدمات نمایند ، می بایست از نوعی بلوغ و پختگی علمی و تجربی برخوردار باشند.
  تجارب سایر کشورها و مطالعات عدیده ای که طی سالهای اخیر پیرامون ابعاد مختلف اداره این مراکز صورتگرفت است ، موید نیاز به پرورش کارشناسان ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی می باشد.
  قطعا، ارایه این برنامه و مقطع تحصیلی با تغییراتی که در راستای ویژگی ها و اهداف نظام بهداشت و درمان کشور و تجارب حاصله از ارایه دوره های اخیر کارشناسی ارشد این رشته صورت پذیرفته است، کارآیی و اثر بخشی خدمت مدیرانی که با این برنامه و سرفصل جدید آموزش می بینند به نحو بارزی افزایش خواهد یافت.
  انتظار می رود که فارغ التحصیلان این رشته در مقطع کارشناسی ارشد در کنار انجام وظایف مسئولیتهای کلی خویش در امر مدیریت ، قادر باشند در محاسبه هزینه ، تجزیه و تحقیق هزینه و فایده ، تقلیل هزینه کارآیی ،تحقیق داده –ستاده –تحقیق سیستمهای و شبکه بهداشت و درمان ، مشارکت آگاهانه و فعال داشته باشند.

    
  سطوح رشته


  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  آزاد- علوم و تحقیقات تهران     check.jpg  
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اصفهان   check.jpg    
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اهواز   check.jpg    
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران   check.jpg    
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران   check.jpg    


  درس های رشته


  آمار حیاتی و شاخصهای بهداشتی

  آیین نگارش

  ارزیابی مراقبتهای بهداشتی و درمانی

  استانداردهای بیمارستانی

  اصول خدمات بهداشتی

  اصول و مبانی اقتصاد

  اصول و مبانی حسابداری

  اصول و مبانی مدیریت

  اقتصاد بهداشت و درمان

  برنامه ریزی خدمات بهداشتی و درمانی

  برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در نظام بهداشتی و درمانی

  پایان نامه

  روابط درون بخشی و برون بخشی بیمارستان

  روش تحقیق در علوم بهداشتی

  زبان انگلیسی

  سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران

  سازمان و مدیریت بیمارستان 1

  سازمان و مدیریت بیمارستان 2

  سمینار موردی

  نظام بهداشتی و درمانی تطبیقی

  کارآموزی

  کاربرد کامپیوتر در مدیریت

  کارورزی

   

   


  صنعت و بازار کار
    فارغ التحصیلان این رشته معمولا در مشاغل مدیران صف و یا مشاغل ستادی در سازمانهای مختلف بهداشتی درمانی مانند بیمارستانهای جنرال (عمومی )تخصصی ، توانبخشی ، روانی مراقبت های اورژانس درمانگاهها ، کلینیک ها ، شبکه های ارایه کننده مراقبت های بهداشتی اولیه مشغول بکار میشوند ، برنامه کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی علاوه بر اهداف ذکرشده به منظور پرورش :
  1- تحقیق گرو پژوهشگر خط مشی و سیاست بهداشتی درمانی
  2- مجری امور پژوهشی د رمسایل بهداشتی و درمانی
  3- ارزیابان و برنامه ریزان بهداشتی و مشاورین در این امور
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران