در حال بارگذاری ...
  
 • هوشبری
  معرفی رشته
    لطف یک هوشبر در حق بیمار موقعی آشکار می شود که ما در حالت بیداری سوزنی به دستمان فرو می رود رشته هوشبری هدفش تربیت افرادی است که به عنوان دستیار یک متخصص بیهوشی در طول دوره این رشته حداقل 2 سال است و دروس این رشته به صورت نظری عملی و کارآموزی در بیمارستان ها عرضه می شود.بخش هوشبری اتاق عمل مشغول کار شوند در حال حاضر امکان ادامه تحصیل طی ضوابطی در دوره کارشناسی ناپیوسته پرستاری فراهم می باشد.
    
  سطوح رشته

  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  آزاد- جهرم check.jpg      
  آزاد- سبزوار check.jpg      
  آزاد- شاهرود check.jpg      
  آزاد- گناباد check.jpg      
  آزاد- مشهد check.jpg      
  آزاد- یاسوج check.jpg      
  آزاد- یزد check.jpg      
  آزاد-همدان check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اراک check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اردبیل check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ارومیه check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اصفهان check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اهواز check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایلام check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بابل check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بندرعباس check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بوشهر check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بیرجند check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی رفسنجان check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی زاهدان check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی زنجان check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی سمنان check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهرکرد check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شیراز check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی قزوین check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی گرگان check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی لرستان- خرم آبا check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مازندران- ساری check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مشهد check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کاشان check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کردستان- سنندج check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کرمان check.jpg      
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کرمانشاه check.jpg        درس های رشته


  جمعیت شناسی

  آناتومی

  اصطلاحات هوشبری

  اصول پرستاری

  اصول مراقبت های ویژه

  بیماری شناسی

  تربیت بدنی

  تنظیم خانواده

  رفتار در اتاق عمل

  روش احیاء قلبی و ریوی

  روش بی هوشی 1و 2 و 3 و 4

  زبان عمومی

  فارسی عمومی

  فورماکولوژی 1 و 2

  فیزیولوژی 1و 2

  فیزیک

  کارآموزی در عرصه

  معارف اسلامی 1

  معرفی بیمار

  میکروب شناسی

   

   


   


  صنعت و بازار کار
    رشته هوشبری در هر مقطعی که باشد محل کارش مراکز درمانی است. هوشبری یکی از حلقه های تکمیل کننده تیم درمانی است که جهت بهبود بخشیدن به شخص بیمار در مرکز درمانی حضور دارد.
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران