در حال بارگذاری ...
  
 • ارشد اپیدمیولوژی
  معرفی رشته
    اپیدمی گرچه اسمی غیر فارسی است اما برای بسیاری از مردم کوچه و بازار کلمه ای شناخته اپیدمی یا فراگیری فقط برای بیماری های واگیردار استفاده نمی شود بسیاری از موضوعات اجتماعی و فرهنگی هستند که وقتی بین مردم فراگیر می شوند می گویند این موضوع به صورت اپیدمی در آمده مانند استرس قبل از کنکور . در علم پزشکی اپیدمیولوژی توزیع و دینامیسم بیماری ها را در جامعه انسانی مطالعه می کند و از بهترین و ضروری ترین ابزار تحقیق در پژوهش های پزشکی بشمار می آید نظر به ارتباط تنگاتنگ این علم با تحقیقات پزشکی الزاما محل اجرای این برنامه آموزشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پزشکی قرار می گیرد ، استفاده از روش های اپیدمیولوژی بعد جدیدی به مطالعات پزشکی می دهد و در شناخت پدیده های پزشکی و بهداشتی بصیرتی عمیق را برای محقق پدید می آورد.
  برنامه کارشناسی ارشد این دوره با چنین دیدگاهی تهیه شده و به تصویب شورای عالی برنامه ریزی رسیده است .
  مشخصات کلی این دوره بشرح زیر است:
  1- تعریف وهدف دوره
  دوره کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی به دوره ای اطلاق می شود که تحصیلات دانشگاهی بالاتر از سطح کارشناسی را در برمی گیرد.
  هدف آن تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد است که توانایی تجزیه و تحلیل و کاربرد مسایل اپیدمیولوژیک را داشته باشد.
  2-طول دوره و شکل نظام
  طول دوره کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 2 سال است.
  نظام آموزشی آن واحدی است ، کلیه دروس در 4 نیمسال تحصیلی ارائه می شود . مدت تدریس هر واحد نظری 17 ساعت و عملی و 34 ساعت و کارآموزی 51 ساعت د ر طول یک نیمسال تحصیلی است.
  ضرورت و اهمیت :
  نقش اپیدمیولوژی در علوم پزشکی تعیین کننده و کارساز استو از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . اساسا اپیدمیولوژی جز لاینفک تحقیقات پزشکی است و بدون استفاده ا زآن هیچیک از تحقیقات پزشکی که به جان انسانها ارتباط دارد نمی تواند مطمئن و اعتماد پذیر باشد.

    
  سطوح رشته


  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  تربیت مدرس     check.jpg  


  درس های رشته


  آمار حیاتی مقدماتی 2

  اپیدمیولوژی بیماریهای غیرواگیر

  اپیدمیولوژی بیماریهای واگیر

  احتمالات

  اصول اپیدمیولوژی

  انگل شناسی و قارچ شناسی

  باکتری شناسی و ویروس شناسی

  پایان نامه

  جامعه شناسی پزشکی

  جمعیت شناسی پزشکی

  روشهای آمار زیستی

  روشهای آماری در اپیدمیولوژی

  روشهای آماری ناپارامتری

  روشهای اپیدمیولوژی

  روشهای نمونه گیری

  سمینار

  کاربرد کامپیوتر در فرآیند و تحلیل داده های بهداشت

  کلیات پزشکی

  مبانی جمعیت شناسی

   

   

   


   


  صنعت و بازار کار
    فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی در ارتباط با نیاز کشورتوانایی های زیر را دارا خواهند بود:
  دانشجویانی که این دوره اموزشی را طی می کنند می توانند در صورت داشتن شرایط لازم ، در موسسات آموزش عالی به امر تدریس و تحقیق پرداخته و همچنین ضمن کمک به امر برنامه ریزی در موسسات و مراکز درمانی و بهداشتی یا تحقیقاتی انجام وظیفه نمایند.
  تحلیل مسائل اپیدمیولوژیک در موسسات دولتی و خصوصی به منظور برنامه ریزی های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و بهداشتی.
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران