در حال بارگذاری ...
  
 • کاردانی تکنولوژی پزشکی هسته ای  معرفی رشته
    امروزه با توجه به ابعاد گسترده علم پزشکی ، عم پزشکی هسته ای در امر تشخیص و درمان بیماریها ارز ش والایی را کسب کرده است و به دلیل اهمیتی که استفاده از اشعه یونیزان و رادیو داروها در امر تشخیص و درمان و تحقیق بیماریها دارد ، نیاز به تربیت افرادی که آشنا به کاربرد این علم و استفاده از آن در علم پزشکی باشند ، از اهمیت خاصی برخوردار است .
  بدین منظور و در اجرای بند 12 و اصل سوم و اصل بیست و نهم و سی ام و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، باید به موازات تربیت پزشکان متخصص و متعهد به تربیت سریع کادانان ماهر در رشته پزشکی هسته ای نیز همت گماشت.
  1-تعریف و هدف
  در کاردانی پزشکی هسته ای با توجه به آشنایی دانشجویان این رشته با کاربرد چشمه های باز رادیو داروها در تشخیص و درمان بیماریها فارغ التحصیلان این دوره آموزشی قادر خواند بود در مراکز بهداشتی و درمانی سراسر کشور ، زیر نظر متخصصین این رشته کلیه خدمات مورد لزو را انجام دهند.
  2-طول دوره و شکل نظام
  متوسط طول دوره کاردانی پزشکی هسته ای 2 سال و نظام آموزشی آن مطابق آیین نامه آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب شورای برنامه ریزی است :
  دروس بصورت نظری و عملی و کار آموزی در عرصه ارایه می شود که در طی جلسات متعدد هفتگی ، آموزش مورد نظر انجام می یابد.
  5-ضرورت و اهمیت
  با توجه به روز افزون روشهای پزشکی هسته ای و نیز گسترش روز افزون پزشکی هسته ای در تشخیص و درمان بیماریها و همچنین توسعه مراکز آموزشی و بخش های پزشکی هسته ای در سراسر کشور جهت اجرای دستورات صحیح متخصصین این رشته نیاز به تربیت کاردان تکنولوژی پزشکی هسته ای احساس و لذا رشته فوق ایجاد می گردد.

    
  سطوح رشته


  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بابل   check.jpg    
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کرمانشاه   check.jpg    


  درس های رشته  فارسی

  آمار و ریاضی

  (آناتومی (تشریح انسانی

  اخلاق پزشکی

  اخلاق و تربیت اسلامی

  اصطلاحات و کلیات پزشکی

  اصول تاریکخانه و ارزیابی تصاویر

  اصول کامپیوتر

  بافت شناسی و آسیب شناسی

  تربیت بدنی 1

  حفاظت در برابر پرتوها

  دوزیمتری پرتوها

  رادیو بیوشیمی و رادیوفارماکولوژی

  رادیوبیولوژی

  روشهای پزشکی هسته ای 1

  روشهای پزشکی هسته ای 2

  زبان خارجی

  شناخت دستگاه های پزشکی هسته ای

  فیزیک تشعشع و مواد رادیواکتیو

  فیزیولوژی انسانی و فیزیوپاتولوژی

  فیزیک عمومی

  کارآموزی در عرصه بیمارستانی

  کمکهای اولیه و مراقبت از بیمار

  معارف اسلامی 1

   

  صنعت و بازار کار
    فارغ التحصیلان دوره فوق دیپلم (دوره کاردانی ) تکنولوژی پزشکی هسته ای باید مهارت های نظری و عملی زیر را کسب کرده باشند.
  الف)فراگیری نظری تشعشعات یون ساز (اشعه گاما ، اشعه ایکس و ذرات باردار )و چگونگی تولید آن ، مواد رادیواکتیور و قوانین مربوط به آن .
  ب)انجام تکنیک های (روشهای ) مختلف تشخیصی و درمان از زیر نظر مستقیم پزشک متخصص پزشکی هسته ای
  ج) فراگیری طرق مختلف حفاظت در برابر تشعشعات یون ساز
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران