در حال بارگذاری ...
  
 • تکنولوژی پرتو درمانی
  معرفی رشته
    امروزه با توجه به ابعاد گسترش علم پزشکی ، علم رادیوتراپی در درمان بیماران سرطانی ارزش والایی را کسب نموده است.
  به همین دلیل نیاز به تربیت افرادی که آشنا به این علم و استفاده از آن در جهت درمان بیماریهای باشند ، از اهمیت خاصی برخوردار است.
  1-تعریف و هدف
  دوره کاردانی پرتو درمانی جهت تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بخشهای پرتو درمانی در سطح کاردان ، تهیه و تنظیم شده است .
  فارغ التحصیلان این دوره قادر خواهند بود در مراکز پرتو درمانی ( رادیوتراپی )سراسر کشور بعنوان تکنسین رادیوتراپی زیر نظر متخصصان این رشته کلیه خدمات مورد لزوم را انجام دهند.
  5-ضرورت و اهمیت
  باتوجه به توسعه روز افزون تکنیک های پرتو درمانی و نیز گسترش علم پرتو درمانی در درمان بیماران سرطانی و همچنین توسعه مراکز آموزشی و بخشهای پرتو درمانی در سراسر کشور جهت اجرای دستورات صحیح متخصصین این رشته نیاز به تربیت کاردان تکنولوژی پرتو درمانی احساس و لذا رشته فوق ایجاد می گردد.

    
  سطوح رشته


  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بابل   check.jpg    
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی   check.jpg    


  درس های رشته


  فارسی

  آناتومی

  آناتومی سطحی بدن

  اخلاق و تربیت اسلامی

  اصطلاحات و کلیات پزشکی

  اصول محاسبات و برنامه ریزی در رادیو تراپی

  بافت شناسی و آسیب شناسی

  تربیت بدنی 1

  تکنیک های رادیو تراپی 1

  تکنیک های رادیوتراپی 2

  تکنیکهای پزشکی هسته ای

  تکنیکهای رادیوگرافی 1

  تکنیکهای رادیوگرافی 2

  دستگاههای رادیوتراپی

  رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر پرتو های یونساز

  زبان خارجی

  فیزیک تشعشع و مواد رادیواکتیو

  فیزیولوژی انسانی

  فیزیک عمومی

  کارآموزی بیمارستانی

  کمکهای اولیه و مراقبت از بیمار

  معارف اسلامی 1

   

   

   


  صنعت و بازار کار
    فارغ التحصیلان دوره فوق دیپلم دوره کاردانی تکنولوژی پرتو درمانی باید مهارتهای نظری و عملی زیر را کسب کرده باشند.
  الف)فراگیری نظری اشعه ایکس و چگونگی تولید آن ، مواد رادیو اکتیو و قوانین مربوط به آن .
  ب)انجام تکنیکهای مختلف پرتو درمانی و شیمی درمانی زیر نظر مستقیم پزشک متخصص پرتو درمانی
  ج)فراگیری طرق مختلف از اشعه ایکس و تشعشعات حاصل از مواد رادیواکتیو ، حفاظت در برابر خطرات ناشی ا زتشعشع پرتوهای یونیزان .
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران